K cílenějšímu rozvoji území přispěje zpracovaná „Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů“

6. 2. 2014 Autor: Lucie Hučíková

„Nadregionální strategie KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů“ vychází zejména z aktuální potřeby zajistit připravenost realizace dálkových cyklotras a doprovodné infrastruktury na území Královéhradeckého kraje pro čerpání z evropských fondů v období 2014-2020 a umožnit tak další rozvoj území.

Potřebu aktuálního dokumentu, který by splňoval všechna tato kritéria, jsme reflektovali a ve spolupráci s odborníky v oblasti cyklodopravy, jsme připravili materiál, který jasně definuje strategické směry (dálkové trasy) a cíle, jakožto i postup jak těchto cílů co nejefektivněji dosáhnout.

Celá strategie je stručně popsána v realizačních schématech od úrovně A (studie), přes úroveň B (zpracování DUR a PD staveb všech stupňů staveb), až po úroveň C (investiční odhad).

Nadregionální strategie přispěje ke koordinovanější a efektivnější realizaci prioritních dálkových cyklotras, in-line a bike produktů a tím k dynamickému rozvoji území Královéhradeckého kraje. Takto cílený rozvoj přinese velmi pozitivní ekonomický dopad na region, přičemž dojde i ke zlepšení mobility samostatného území a v neposlední řadě ke zlepšení životní úrovně občanů, kteří zde žijí. Tyto závěry vyplývají i z vyjádření koordinátora rozvoje cyklistické dopravy v České republice pana Ing. Jaroslava Martínka a zároveň koordinátora Labské stezky pro ČR pana Ing. Daniela Mourka (jejich kladné vyjádření je součástí strategie).

Soubory ke stažení