Ministerstvo vyhlásilo dotační titul na rozšíření ubytovací kapacity pro Ukrajince

6. 5. 2022 Autor: Lukáš Vaníček

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový dotační titul na rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny. Podání žádostí o dotaci je možné do 31. května 2022. Nouzové ubytování je cílové skupině poskytováno bezplatně, není-li dále stanoveno jinak.

Rozšíření ubytovací kapacity lze provést prostřednictvím

  • 1) bytů, které jsou kolaudovány jako byty podle stavebního zákona, ale jsou aktuálně neobyvatelné,
  • 2) nebytových prostorů, které budou upraveny na byty nebo ubytovací jednotky.
Program se nevztahuje na podporu rozšíření kapacit dočasného nouzového přístřeší ve smyslu usnesení vlády č. 207.

 

Alokace výzvy 1/2022/117D741: 900 mil. Kč

Platnost výzvy: od 14. dubna 2022 do 31. května 2022

Příjem žádostí o dotaci: od 20. dubna 2022 do 31. května 2022, 12:00 hod.

MMR si vyhrazuje právo na změnu termínu ukončení příjmu žádostí, zejména v souvislosti s vyčerpáním alokace. Výzva bude ukončena v případě, kdy požadovaný objem dotací v rámci podaných žádostí dosáhne 1 350 000 000 Kč (1,5násobek alokace výzvy), nejdříve však 20. května 2022, ve 12:00 hod.

Kontakt pro dotazy: ubytovaniua@mmr.cz

Soubory ke stažení