Zástupci Zakarpatské Ukrajiny se v Královéhradeckém kraji seznámili s úspěšnými projekty a investicemi

15. 11. 2022

Královéhradecký kraj navštívili zástupci partnerského regionu Zakarpatské Ukrajiny v čele s tamním hejtmanem Volodymyrem Čubirkem. Programem návštěvy bylo především představení úspěšných počinů, projektů a investic v našem regionu.

Zástupci Zakarpatské Ukrajiny se v Královéhradeckém kraji seznámili s úspěšnými projekty a investicemi

Ukrajinskou delegaci v krajském sídle přivítal hejtman Martin Červíček společně s dalšími členy Rady Královéhradeckého kraje. Pozvání přijal také ukrajinský chargé d’affaires Vitalij Usatyj. Obě strany následně jednaly o současné situaci v nejzápadnějším regionu Ukrajiny, kde momentálně žije přes půl milionu uprchlíků z celé země.

Ukrajinská Zakarpatská oblast patří k jednomu z našich partnerských regionů už řadu let a tato spolupráce navazuje na společnou historii, kdy právě tento ukrajinský region patřil do prvorepublikového Československa. S jeho zástupci se pravidelně setkáváme, abychom dosavadní spolupráci nadále rozvíjeli a hledali pro ni další možné oblasti. Ani tentokrát jsme se pochopitelně nevyhnuli diskusi o problémech spojených s válečným konfliktem. Jednou ale válka skončí, a proto jsme program návštěvy směřovali spíše na příležitosti, které mohou být součástí poválečného a obnovou běžného života na Ukrajině, na kterém se nepochybně budou podílet naše firmy,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Zástupci Zakarpatské Ukrajiny se v Královéhradeckém kraji seznámili s úspěšnými projekty a investicemi

Během dvoudenního programu ukrajinská delegace v doprovodu hejtmana, prvního náměstka Pavla Bulíčka a náměstkyně Martiny Berdychové navštívila hradeckou společnost Petrof, která je jednou z nejúspěšnějších světových značek na poli výroby pian. V rámci prohlídky se zástupci Zakarpatské Ukrajiny dozvěděli důležité milníky z historie firmy, jejíž začátky sahají až do 19. století, prošli celý proces výroby a získali informace o vývozu pian zejména do uměleckých a základních škol.

Na základně letecké záchranné služby ZZS KHK její zástupci delegaci představili provoz této krajské příspěvkové organizace, na což navázala diskuze o fungování celého integrovaného záchranného systému.

Zástupci Zakarpatské Ukrajiny se v Královéhradeckém kraji seznámili s úspěšnými projekty a investicemi

Neméně důležitým bodem programu bylo představení možností a způsobů, jak Královéhradecký kraj a jeho společnost Centrum investic, rozvoje a inovací pracují na projektech v rámci evropských a dalších dotačních programů.

Druhý den návštěva zamířila na Rychnovsko, kde jim představitelé kraje společně se zástupci společnosti Škoda Auto prezentovali projekty v rámci rozvoje průmyslové zóny Solnice-Kvasiny, plán na modernizaci a přístavbu rychnovské nemocnice, ale i úspěšnou rekonstrukci střední průmyslové školy, kde se vyučují obory navazující zejména na zdejší automobilový průmysl.

Zástupci Zakarpatské Ukrajiny se v Královéhradeckém kraji seznámili s úspěšnými projekty a investicemi

Jednou z právě realizovaných investic kraje je výstavba druhé etapy obchvatu Opočna, která je spojena s rozvojem průmyslové zóny na Rychnovsku. Součástí projektu je také výstavba mostní estakády, kterou si zástupci partnerského regionu měli možnost prohlédnout v doprovodu náměstka pro investice Pavla Bulíčka a radního pro majetek a dopravu Václava Řehoře.

Prohloubení znalostí o společné historii České republiky a Zakarpatské Ukrajiny (tehdy Podkarpatské Rusi) přinesla návštěva Muzea východních Čech, kde v současnosti probíhá expozice o historii četnictva na území Československa. Zajímavostí je, že právě Zakarpatská Rus byla jednou ze čtyř územních částí, kde četníci působili pod svým vlastním číselným označením.

Fotogalerie