Vítěz krajského kola soutěže Vesnice roku je již znám

26. 6. 2014

Zlatou stuhu získala obec Sovětice, která porotu přesvědčila především svým původním rázem, udržováním tradic, zemědělskou činností, aktivitami občanů i prací s mládeží. Nezapomíná ani na podporu cestovního ruchu nebo přípravu nových projektů. Vítězná obec získá milion korun.

Vítěz krajského kola soutěže Vesnice roku je již znám
Do 20. ročníku soutěže Vesnice roku 2014 v Programu obnovy venkova se v Královéhradeckém kraji přihlásilo celkem 33 obcí. Každá z nich byla v průběhu června navštívena hodnotitelskou komisí, která posuzovala celou řadu kritérií. Například společenský život, aktivitu občanů, péči o stavební fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost, péči o veřejná prostranství a zeleň nebo informační technologie.

Závěrečné jednání komise se konalo včera ve Vrbici na Rychnovsku. Zde bylo rozhodnuto o tom, že Zlatá stuha tentokrát poputuje do Sovětic na Královéhradecku. Modrou stuhu za společenský život získaly Hejtmánkovice na Náchodsku, Bílou stuhu za činnost mládeže Třebnouševes na Jičínsku, Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí Kovač na Jičínsku a Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu Bystřice na Jičínsku. Jednotlivé stuhy jsou samozřejmě finančně ohodnoceny. Zlatá milionem korun, zelená částkou 400 tisíc a ostatní po 600 tisících.

Kromě toho bylo rozdáno ještě několik cen hejtmana:

Obci Stračov v okrese Hradec Králové za spolupráci se zemědělskými subjekty (30 000,- Kč).

Obci Lovčice v okrese Hradec Králové za udržování lidových tradic (30 000,- Kč).

Obci Žďár nad Metují v okrese Náchod za přeshraniční spolupráci (20 000,- Kč).

Obci Suchovršice v okrese Trutnov za to, že je přátelská rodině (20 000,- Kč).

Obci Černý Důl v okrese Trutnov za obnovu památek (20 000,- Kč).

Obci Skuhrov nad Bělou v okrese Rychnov nad Kněžnou za praktickou výuku zahradnických prací (10 000,- Kč).

Obci Kratonohy v okrese Hradec Králové za přírodní dětské hřiště při MŠ (10 000,- Kč).

Obci Olešnice v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou za propagaci obce (20 000,- Kč).

Obci Mokré v okrese Rychnov nad Kněžnou za moderní knihovnické a informační služby (20 000,- Kč).

Obci Bačetín v okrese Rychnov nad Kněžnou za vedení obecní kroniky (20 000,- Kč).

Cenu Spolku pro obnovu venkova pak získala obec Vidochov v okrese Jičín, a to za udržování venkovského rázu obce. Cenu naděje pro živý venkov obdržela obec Česká Čermná v okrese Náchod. Zlatou cihlu získala obec Bílsko u Hořic v okrese Jičín. Vysloužila si jí rekonstrukcí hasičské zbrojnice. Hodnotitelská komise také rozdala několik diplomů. Obec Vlkov na Náchodsku jej získala za květinovou výzdobu. Obec Lužany na Jičínsku zapůsobila péčí o historické památky a v obci Pohoří na Rychnovsku přesvědčil komisi všestranně nadaný starosta. Všechna ocenění budou předána na slavnostním vyhodnocení soutěže, které se bude konat 23. srpna v Sověticích.