Vesnicí roku jsou Stěžery

13. 6. 2018

Vesnicí roku 2018 Královéhradeckého kraje jsou Stěžery. Se Zlatou stuhou získá obec na Hradecku jeden milion korun na svůj další rozvoj. Modrou stuhu za společenský život získal Žďár nad Metují, Bílou stuhu za činnost mládeže vybojoval Nový Hrádek, Zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí se pyšní Malé Svatoňovice a Oranžová stuha za spolupráci se zemědělským subjektem poputuje do Zlaté Olešnice. Celkové druhé místo obsadilo Strážné, na třetí příčce se umístila Malá Úpa. Uděleno bylo také několik cen hejtmana.

Již samotnou účast v této soutěži vnímám jako velice prestižní záležitost. Dnes bychom jen obtížně hledali obec, kde vedení a občané nepečují o její vzhled a neusilují o další zvelebení. Soutěžící si proto musí být velmi dobře vědomi všech svých silných i slabších stránek. Porota se pak musí zhostit nelehkého úkolu a pečlivě vážit na miskách vah. Protože některým z účastníků unikne vítězství skutečně jen o vlásek, uděluje Královéhradecký kraj od loňského roku peněžní prémii za druhé a třetí místo,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

„Při prezentaci naší obce před hodnotitelskou komisí se nám podařilo představit vše důležité, co se podařilo, a přesvědčit tím hodnotitele, že si opravdu zasloužíme být vesnicí roku. Máme z toho velikou radost a je to jistě výrazný impuls pro naši další práci. V obci vynikajícím způsobem funguje základní a mateřská škola a působí zde několik spolků, které jsou hlavními iniciátory společenského života. Velmi angažovaně se do dění v obci zapojují i naši občané. Tím všichni skutečně naplňujeme v praxi pojem ‚Živý venkov‘. Naším přáním je, aby se nám všem ve Stěžerách dobře žilo,“ uvádí starostka Dagmar Smetiprachová.

Soutěž Vesnice roku je každoročně vyhlašována od roku 1995 a je organizována ve dvou kolech. Do celostátního postupuje za každý kraj vždy jen jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha v kole krajském.

Přihlášky do letošního ročníku bylo možné podávat do konce dubna. Hlásit se mohly obce vesnického charakteru včetně městysů či měst do 7500 obyvatel. Hodnotící komise navštěvovala soutěžní obce na začátku června. Obce hodnotila v oblasti společenského života, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanské vybavenosti, úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň, péči o krajinu, připravovaných záměrů a také informačních technologií a koncepčních dokumentů.

Slavnostní vyhlášení a předání všech ocenění krajského kola se uskuteční 18. srpna ve vítězné obci. Vyhlášení celostátního kola bude 15. září v Luhačovicích.

Přehled ocenění:

ZLATÁ STUHA - vítěz Stěžery, okr. Hradec Králové

MODRÁ STUHA – za společenský život Žďár nad Metují, okr. Náchod

BÍLÁ STUHA – za činnost mládeže Nový Hrádek, okr. Náchod

ZELENÁ STUHA – za péči o zeleň a životní prostředí Malé Svatoňovice, okr. Trutnov

ORANŽOVÁ STUHA – za spolupráci obce a zemědělského subjektu Zlatá Olešnice, okr. Trutnov

2. místo v soutěži Strážné, okr. Trutnov

3. místo v soutěži Malá Úpa, okr. Trutnov

Cena hejtmana za příkladnou péči o veřejná prostranství Šaplava, okr. Hradec Králové

Cena hejtmana za příkladnou péči o zeleň Vrbice, okr. Rychnov nad Kněžnou

Cena hejtmana za rozvoj občanské vybavenosti Božanov, okr. Náchod

Cena hejtmana za rozvoj kulturního potenciálu obce Křinice, okr. Náchod

Cena hejtmana za moderní knihovnické a informační služby Vidochov, okr. Jičín

Cena hejtmana za práci s malými hasiči Suchovršice, okr. Trutnov

Cena hejtmana za mapování historie obce Petrovice, okr. Hradec Králové

Cena hejtmana za volnočasové aktivity občanů Librantice, okr. Hradec Králové

Cena SPOV za koncepční rozvoj obce Pohoří, okr. Rychnov nad Kněžnou

Cena naděje pro živý venkov – za služby občanům Šaplava, okr. Hradec Králové

Zlatá cihla v POV KHK 2018, v kategorii A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu Vidochov, okr. Jičín – Cesta světla