Seminář k dotačním programům kraje pro rok 2021 v oblasti sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit

24. 11. 2020 Autor: Martina Svatoňová

Královéhradecký kraj pořádá seminář k dotačním programům kraje pro rok 2021 v oblastech sport, tělovýchova a volnočasové aktivity prostřednictvím videokonference, a to v termínech 30. listopadu a 2. prosince 2020. Začátek semináře je vždy v 15 hodin, předpokládané ukončení v 17 hodin. Na semináře není nutná registrace.

Seminář je zaměřen na novinky a změny v jednotlivých dotačních programech, nejčastější chyby, na informace k podání žádosti, dotačnímu portálu DOTIS a finančnímu vypořádání dotací. Seminář bude probíhat on-line v prostředí Google Meet. Vzhledem ke změnám politiky Google se do videokonference mohou připojit jen uživatelé s platným Google účtem.

Odkaz pro přihlášení do videokonference: https://meet.google.com/wpg-uuow-aok

Pro pomoc s připojením do videokonference můžete využít informace na adrese:

https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/seminare-ke-krajskym-dotacnim-programum-2021/all

Vstup do on-line místnosti bude umožněn 20 minut před začátkem semináře. Zájemce upozorňujeme, že kapacita jednoho semináře je omezena na max. 100 účastníků. V případě naplnění kapacity bude nezbytné se přihlásit v den konání druhého semináře nebo využít e-mailovou či telefonickou konzultaci.

Kontaktní osoby pro další informace:

Mgr. Tomáš Záviský telefon: 495 817 257, 736 521 838, e-mail: tzavisky@kr-kralovehradecky.cz

Mgr. Iva Polednová, telefon: 495 817 771, 702 175 793, e-mail: ipolednova@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení