Redakční rada krajského měsíčníku U nás v kraji ocenila nejlepší obecní zpravodaje

10. 4. 2019

Nejlepší zpravodaje měst a obcí Královéhradeckého kraje, které vyšly v loňském roce, obdržely čestná ocenění. Redakční rada měsíčníku U nás v kraji vybrala třináct finalistů z téměř sedmdesáti přihlášených periodik. Vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže se uskutečnilo ve čtvrtek za účasti starostek, starostů a redaktorů oceněných periodik.

Redakční rada krajského měsíčníku U nás v kraji ocenila nejlepší obecní zpravodaje

„Chci poděkovat všem, kteří se přihlásili do naší soutěže o nejlepší zpravodaj. Měli jsme při hodnocení velmi těžkou práci. Rukama nám prošly zpravodaje nejrůznějších formátů i barev, některé byly velmi profesionální, u jiných bylo znát, že je tisknou na obyčejné kancelářské tiskárně. Ale všechny byly originální a vždy poctivě udělané. Všem starostům a redaktorům jejich zpravodajů musím říci, že dělají skvělou práci pro informování svých občanů,“ uvedl člen redakční rady a radní pro ekonomiku Rudolf Cogan.

Porota složená ze členů Redakční rady zpravodaje „U nás v kraji“ hodnotila celkový dojem, grafickou přehlednost, pestrost článků, obsah a titulní stranu.

V kategorii zpravodajů celobarevného formátu A4 zvítězily Libňatovské noviny. Stříbrnou příčku obsadil častolovický Zdroj a pomyslný bronz bral Červenokostelecký zpravodaj.

Mezi zpravodaji formátu A4 s celobarevnou obálkou získal prvenství Dobrušský zpravodaj, za ním následoval Vamberecký zpravodaj a třetí na pomyslné „bedně“ skončily Chlumecké listy.

V kategorii C porota hodnotila periodika formátu A4 – novinový tisk. V této kategorii míří prvenství do Přepych. Druhé místo získal Zpravodaj občanů Velkých Svatoňovic a Markoušovic. Třetí skončil Horský kurýr vydávaný v Rokytnici.

Říká se, co je malé, to je hezké a platí to i pro poslední hodnocenou kategorii zpravodajů, a to periodika tištěná na malý formát A5. Zlatou příčku v této kategorii obsadily Frymburské ozvěny následované Ohnišovským zpravodajem a bronz si vysloužil Syslojed čili synkovsko-slemenský občasník a jedlinský tiež.

Zvláštní cenu poroty získaly Rudnické Noviny.

Soutěž o nejlepší obecní zpravodaj se letos uskutečnila podruhé. V prvním ročníku se v kategorii celobarevný zpravodaj se nejlépe umístily Bělohradské listy. Mezi zpravodaji s barevnou obálkou zvítězil Novobydžovský zpravodaj. Zvláštní cenu za černobílý zpravodaj získaly Lovčice. Poslední vyhlašovanou byla kategorie formátu A 5. V ní byl nejúspěšnější Bolehošťský zpravodaj.

Fotogalerie