Projekt průmyslové zóny Vrchlabí – jih je bohatší o čtyři nové akce

31. 3. 2014

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje svým schválením dnes posvětilo aktualizovaný program na rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, který obsahuje čtyři nové akce v oblasti regionální infrastruktury.

Projekt průmyslové zóny Vrchlabí – jih je bohatší o čtyři nové akce
Do nových akcí v oblasti regionální infrastruktury se celkem investuje 110,2 miliony korun. Částka bude ze 75% kryta z dotace, u silnice první třídy ze 100%. Vlastní zdroje projektu si pak mezi sebe dělí Královéhradecký a Liberecký kraj, “ říká krajský radní pro oblast investic Josef Dvořák. Protože jsou projekty zahrnuty do regionální infrastruktury, rekonstrukce se dotkne silnic I., II. i III. třídy.

Nejnákladnější investicí bude rekonstrukci silnice III/32551 Kunčice nad Labem – Vrchlabí. V úseku dlouhém 2737 metrů se předpokládá prohloubení příkopů, rekonstrukce vozovky a zpevnění krajnice, celkem za 52 milionů korun.

Kvůli špatnému stavu vozovky s trhlinami na povrchu a vyjetými kolejemi se opravy dočká i silnice II/325 Hostinné – KRPA. Za 13 milionů korun se provede například odfrézování a celková rekonstrukce vozovky, přeložka plynu nebo realizace dešťové kanalizace.

Další, nákladními auty zatěžovanou silnicí, která si vyžaduje opravu, je silnice II 325, 471 metrů dlouhý průtah Hostinným. Od ulice Nádražní za železničním přejezdem na trati Hostinné – Prosečné až k železničnímu přejezdu vlečky firmy KRPA se odfrézováním a celkovou rekonstrukcí opraví výtluky a nekvalitní vysprávky, které dnes na vozovce jsou. Celkové náklady na opravu budou 17 milionů korun.

Poslední novou akcí je rekonstrukce silnice II/295 mezi Dolní Brannou a Vrchlabím (malá okružní křižovatka I/14) v úseku dlouhém 3449 metrů. Tady se musí především, s ohledem na pozdější rozšiřování, zvýšit tloušťka krajnice. Dále se prohloubí příkopy a položí se nové vrstvy vozovky. To vše za 28,2 milionů korun.

Předpokládáme, že odfrézování starých vrstev vozovek, zpevnění podloží a pokládka nových povrchů budou muset proběhnout za úplných uzavírek silnic. Ale při dalších pracích, jako je například prohloubení příkopů, nové krajnice, apod. budou uzavírky jen částečné,“ doplňuje informace náměstek hejtmana a krajský radní zodpovědný za dopravu Karel Janeček.