Program obnovy venkova podpoří 45 žadatelů

13. 4. 2021 Autor: Michal Friček

Více než 30 miliony korun letos Královéhradecký kraj podpoří obce na svém území prostřednictvím Programu obnovy venkova. Tuto částku rozdělí mezi 45 obcí.

„Chceme podpořit menší obce v jejich rozvojových snahách podobným způsobem jako v minulých letech. Vzhledem k ekonomickému vývoji je sice alokovaná částka nižší než vloni, přesto je nakonec zhruba dvojnásobná oproti původnímu předpokladu z konce loňského roku. Navýšit se nám ji podařilo díky změně rozpočtu, zapojením nedočerpaných finančních prostředků i přesunem prostředků z jiných dotačních oblastí, ve kterých nebyly využity. Věřím proto, že i letos Program obnovy venkova pomůže k zachování kvalitní životní úrovně na venkově,“ říká radní Adam Valenta odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací.

K nejvýznamnějším podpořeným projektům patří přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Hněvčevsi, rekonstrukce sportovního areálu v Doubravici, rekonstrukce komunikace v Hrádku u Nechanic, stavba chodníku v Byzhradci, objekt občanské vybavenosti a společná stezka pro pěší a cyklisty v Benátkách, přístavba a stavební úpravy obecního objektu v Zdechovicích nebo víceúčelové hřiště v Radíkovicích.

Pro rok 2021 podali obce 141 žádostí s celkovým požadavkem dotace ve výši 117 milionů korun. Žádat bylo možné na čtyři účely: Občanskou vybavenost, veřejná prostranství a infrastrukturu, Obnovu památkového fondu, Obnovu a technické zajištění stávajících požárních nádrží a Nakládání s odpady. Maximální výše dotace je 1,5 milionu korun. Program je určen pro obce do 3 000 obyvatel.

FOTO: www.mapy.cz