Od listopadu mohou senioři využívat nový domov v Borohrádku

27. 10. 2022

Královéhradecký kraj dokončil stavbu nového domova pro seniory v Borohrádku. Investiční akcí za necelých 80 milionů korun zvýšil kapacitu zdejšího domova pro seniory o 24 lůžek služby zvláštního režimu. První klienti se do nových prostorů nastěhují již 1. listopadu letošního roku.

„Strategickým cílem Královéhradeckého kraje je vybudovat do několika let stovky nových lůžek v sociálních zařízeních. Těší mě, že se nám tento úkol daří postupně naplňovat. Nové zařízení v Borohrádku je dalším z již otevřených domovů, které disponují lůžky služby se zvláštním režimem, například podobná zařízení jsme otevřeli v Opočně nebo Tmavém Dole. Těší mě, že krajské investice do infrastruktury sociálních služeb směřují k budování zařízení, která odpovídají nejaktuálnějším trendům péče o klienty,“ sdělil hejtman Martin Červíček.

Domovy se zvláštním režimem poskytují služby osobám se stařeckými demencemi, zejména Alzheimerovou demencí. Zaměstnanci v nich pečují o klienty, kteří jsou výrazně dezorientovaní a často hrozí riziko jejich odchodu ze zařízení.

„Počet lidí s demencí každoročně stoupá a zvyšují se i požadavky na péči o tyto osoby. Z tohoto důvodu jsme nový domov pro seniory v Borohrádku koncipovali jako zařízení s malou kapacitou, rozdělené na domácnosti pro osm osob, kdy polovinu kapacity tvoří jednolůžkové pokoje. Tímto uspořádáním jsme klientům zajistili dostatečné soukromí a individuální přístup v péči, a naopak ve společném zázemí zase mohou trávit denní aktivity se známými lidmi. Postará se o ně uzavřený okruh pečovatelů, což umožňuje prohlubovat vazby mezi personálem a uživateli. Takto si představujeme důstojnou péči o naše klienty,“ řekla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za sociální oblast.

Královéhradecký kraj v Borohrádku vybudoval tři dvoupodlažní pavilony, vzájemně propojené centrální halou tak, aby do všech míst, kde se budou klienti pohybovat, byl maximální přístup denního světla. Izolační trojskla zabezpečí dobré termoizolační vlastnosti po celý rok. Z jižní strany jsou kryta pasivními slunolamy a aktivními venkovními žaluziemi, které navíc dodají tepelný komfort i v průběhu zimních měsíců. V každém pavilonu je automaticky otevíratelný světlík, který zabezpečí odvod horkého vzduchu bez nutnosti klimatizace. Nové budovy i centrální hala mají zelenou střechu, která šetří náklady na topení a klimatizaci a zajišťuje příjemnější mikroklima.

V každém z dvoupodlažních pavilonů se v horní části nachází pokoje klientů, ve spodní části mají klienti prostory pro odpočinek a aktivizační tvůrčí činnosti včetně keramické dílny. Součástí stavby jsou nové přívody inženýrských sítí. Díky převedení místního vodního toku pod povrch vznikly v areálu další využitelné venkovní prostory.

„Po dokončení stavby jsme nové prostory vybavili nábytkem a dalším potřebným zařízením v hodnotě pět milionů korun. Vybavení odpovídá nejvyšším požadavkům péče o klienty, jako jsou například naklápěcí lůžka a moderní hydromasážní vany. Naprostou novinkou v rámci celé republiky je unikátní systém elektronické senzorické podlahy v místech pobytu klientů. Umožní dokonalou kontrolu jejich pohybu včetně upozornění na náhlý pád bez toho, aby klienti byli obtěžováni dohledovým kamerovým systémem. Dnes otevřený pavilon je unikátní stavbou, která ukazuje nový směr budování podobných zařízení v příštích letech,“ doplnil náměstek Pavel Bulíček odpovědný za krajské investice.

Výstavbu domků se zvláštním režimem kraj zahájil v roce 2020 a část celkové investice 80 milionů korun včetně DPH pokryla dotace ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 29 milionů korun. Zbytek kraj uhradil ze svého rozpočtu. Nové prostory začnou klienti využívat od 1. listopadu letošního roku.

Domov pro seniory Borohrádek poskytuje pobytové služby osobám, které mají z důvodu věku sníženou soběstačnost. V loňském roce došlo k jeho sloučení s Domovem důchodců Albrechtice nad Orlicí, který poskytuje pobytové služby osobám s Alzheimerovou demencí. Vznikl tak jeden provozní areál s názvem Domovy na Orlici, který po dokončení této investiční akce disponuje 210 lůžky. Sloučením obou zařízení došlo k lepší zastupitelnosti zaměstnanců, kteří zajišťují chod zařízení po technické a administrativní stránce.

Kraj připravuje i další investice do domovů se zvláštním režimem (DZR) Připravována je výstavba 30 lůžek ve Vrchlabí a více než 40 lůžek v České Skalici. DZR by měly vzniknout i v rámci městských projektů v Nové Pace či Broumově. V roce 2021 byly otevřeny kapacity služeb DZR v Tmavém Dole, v létě 2022 v Opočně.

Fotogalerie