Na podporu dobrovolných hasičů, venkovských prodejen i rozvoj cyklotras kraj rozdělí přes 40 milionů korun

14. 4. 2021

Královéhradecký kraj v roce 2021 poskytne na podporu regionálního rozvoje 41,8 milionu korun. V deseti dotačních programech podpoří celkem 257 projektů. Více než tři miliony půjdou do obcí na pomoc s provozem malých prodejen, přes 16 milionů korun dá kraj na rozvoj cyklotras. Dotace na regionální rozvoj ještě projednají zastupitelé na začátku května.

„Zájem o všechny dotační programy byl velký. V dotačních programech na podporu regionálního rozvoje jsme vybrali 257 projektů. Změnou rozpočtu a zapojením nedočerpaných finančních prostředků z loňského roku se nám podařilo téměř zdvojnásobit alokovanou částku na téměř 42 milionů korun. Podpořili jsme nejen dobrovolné hasiče, jejichž role v obcích je nezastupitelná, ale i například provoz malých prodejen nebo malé a střední podniky ve snaze zlepšit jejich postavení na trhu,“ uvedl radní pro regionální rozvoj a evropské granty a dotace Adam Valenta.

Nejvyšší částku plánuje Královéhradecký kraj poskytnout nad podporu cyklotras, a to jak na projektovou dokumentaci, tak na vlastní výstavbu. Například stavba nové lávky přes přivaděč k České Skalici získá podporu 3,4 milionu korun a na pomoc s vybudováním podjezdu železniční trati v úseku Hostinné – Vestřev kraj pošle 4 miliony.

Největší počet žadatelů (75) se přihlásil do dotačního programu na podporu provozu malých prodejen. O podporu mohly žádat obce s méně než tisícovkou obyvatel, případně i obec větší, ale pouze pro svou místní část, která má do tisíce obyvatel. Všech 75 žadatelů získalo od kraje dotace, mezi nimi je například Králova Lhota, Libřice či Ohnišov. Celkem na prodejny kraj rozdělí přes tři miliony.

Čtyři z celkem deseti dotační programů kraj vypsal na podporu dobrovolných hasičů v nejrůznějších podobách. Žadatelé mohli získat finanční podporu na rozšíření svých odborných dovedností či pořízení nové techniky. Takto si například budou moci dobrovolní hasiči v Hořičkách pořídit nový cisternový požární automobil. Kraj třemi miliony podpořil také stavbu hasičské zbrojnice v obci Chvaleč. Krajské peníze pomohou také při rozvoji sportu a volnočasových aktivit mladých hasičů. Mezi 66 sdružení kraj rozdělí téměř 2,5 milionu korun.

Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2021

Název projektu

Podpořené projekty

Přidělená částka

Obnova hasičské techniky pro obce s JPO

3

2 780 000 Kč

Podpora svazků obcí

34

3 000 000 Kč

Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS   

10

1 180 000 Kč

Podpora provozu prodejen na venkově

75

3 079 000 Kč

Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji

24

9 900 000 Kč

Podpora JPO zřízených obcí v Královéhradeckém kraji

21

320 000 Kč

Kreativní vouchery

10

882 000 Kč

Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji

6

16 500 000 Kč

Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje

8

2 000 000 Kč

Podpora sborů dobrovolných hasičů KHK

66

2 483 000 Kč

Celkem

257

41 824 000 Kč