Královéhradecký kraj v září rozdělí 155 milionů korun mezi sociální služby

20. 7. 2022

Poskytovatelé sociálních služeb v Královéhradeckém kraji v září obdrží dalších 155 milionů korun na zajištění provozu. Finance by měly pokrýt rostoucí náklady z důvodu vysoké inflace. Prostředky rozdělí kraj z peněz poskytnutých ze státního rozpočtu. Minulý týden vláda po jednání s hejtmany přislíbila alokaci 3,2 miliardy korun pro kraje právě na dofinancování provozu sociálních služeb.

„Královéhradecký kraj letos rozdělil mezi poskytovatele sociálních služeb příspěvky v celkovém objemu jedné miliardy korun. Díky těmto prostředkům kraj s podporou státu zajišťuje péči o občany, kteří potřebují pomoc a podporu s ohledem na sníženou samostatnost z důvodu věku, zdravotního omezení či jiného sociálního znevýhodnění. Jsme proto rádi, že vláda přistoupila k navýšení těchto prostředků, protože to pomůže v udržení stability více jak 300 sociálních služeb v našem regionu,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Poskytovatelé sociálních služeb se v letošním roce musejí vypořádávat s rostoucími cenami energií, pohonných hmot či potravin. Navýšení finančních prostředků se uskuteční na základě zvýšení alokace státního příspěvku o 155 milionů korun. O rozdělení dotací rozhodne Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zářijové zasedání na základě již dříve podaných žádostí.

„Finance by poskytovatelé sociálních služeb měli obdržet na přelomu září a října 2022. Největší objem směřuje k seniorům, jejichž soběstačnost je omezena z důvodu věku a dalších zdravotních omezení. Na pomoc pečovatelských služeb, denních stacionářů či domovů pro seniory je v Královéhradeckém kraji odkázáno téměř 9 000 seniorů,“ doplnila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za sociální oblast.

Další významnou skupinou osob, kterou podporují sociální služby, jsou lidé se zdravotním hendikepem. V domácnostech, ambulantních i pobytových službách využívá tuto pomoc více než 2 000 osob. Sociální služby poskytují podporu také rodinám se sociálním znevýhodněním, lidem bez přístřeší a jinak znevýhodněným osobám.

Nad rámec prostředků ze státního rozpočtu Královéhradecký kraj z vlastních peněz ročně uvolňuje na financování sociálních služeb 370 milionů korun. Dalšími 230 miliony se na financování podílí obce a města v regionu. Financovat provoz sociálních služeb kraji kromě státu pomáhají také další příspěvky. V letošním roce získal například 79 milionů korun z prostředků Strukturálních fondů Evropské unie.