Královéhradecký kraj podá žádost o dotaci na vznik digitální technické mapy

15. 12. 2020 Autor: Lukáš Vaníček

Radní schválili podání žádosti o státní dotaci na vytvoření krajské digitální technické mapy (DTM), díky níž se například zjednoduší stavební řízení nebo bude možné provádět přesnější územní plánování. V současné chvíli je hotová studie proveditelnosti, která předpokládá náklady ve výši téměř 245 milionů korun.

„Digitální technická mapa sjednotí data o technických sítích a stavebních objektech na území kraje. Vytvořit ji musíme, protože to krajům ukládá změna zákona z února letošního roku. Mohlo by se zdát logičtější, aby pořízení mapy zajistil spíše katastrální úřad, ale stát tuto povinnost přenesl na kraje. Už 30. března jsme schválili zahájení přípravy celého projektu a ten nyní posouváme do další fáze,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Vedení kraje předpokládá, že celkové náklady na přípravu a realizaci vytvoření digitální technické mapy budou ve výši 245 milionů korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo dotační titul s alokací dvě miliardy korun, ze kterého kraje mohou čerpat dotaci až ve výši 200 milionů korun na uhrazení 85 % nákladů.

„Digitální technickou mapu ocení občané i úřady v celém Královéhradeckém kraji. Pokud budu chtít stavět například rodinný dům, z mapy jednoduše vyčtu, kudy vedou různé sítě – vodovod, plynovod, kanalizace, elektřina nebo telefon. Takto sjednocené údaje budou poprvé pohromadě na jednom místě. Lidé nebudou muset složitě žádat o informace u jednotlivých provozovatelů,“ doplňuje náměstek Pavel Bulíček odpovědný za oblast investic a informačních technologií.

Vznik digitální technické mapy bude rozdělený do několika částí. Královéhradecký kraj se připojí k pěti dalším krajům, aby spolu vysoutěžily pořízení informačního systému DTM. Centrálním zadavatelem je Ústecký kraj. Dále bude potřeba zajistit hardware na rozšíření stávajícího datového centra KHK a také pořídit a konsolidovat data pro DTM.