Krajská linka s přepisem řeči pomáhá lidem se sluchovým postižením

2. 3. 2021 Autor: Martina Svatoňová

Královéhradecký kraj na svých webových stránkách provozuje infolinku s online přepisem řeči pro osoby se sluchovým postižením. Služba pomáhá lidem s tímto hendikepem snižovat komunikační bariéry ve společnosti. Nejvyužívanější službou v posledním roce je telefonování s textovým záznamem řeči.Od 3. března bude na lince k dispozici nová funkce i pro osoby se zhoršenou srozumitelností a ztrátou řeči.

„Od 3. března bude na všech existujících informačních linkách s podporou online přepisu k dispozici nová funkce, která umožní, aby službu mohli využít i lidé se zhoršenou srozumitelností řeči či s její úplnou ztrátou. Nově svůj dotaz vepíší do speciálního řádku, ten se hned automaticky syntetickým hlasem přečte operátorovi dané infolinky a mluvenou reakci operátora přepíše profesionální přepisovatel do textové podoby,“ sděluje Pavla Sieglová, vedoucí informačního centra. Uživatel služby si tedy může vybrat, zda bude komunikovat mluvenou češtinou nebo psanou formou. Odpověď zaměstnance úřadu bude vždy doslovně přepsána profesionálními přepisovateli, kteří dosahují rychlosti přes 500 úhozů za minutu.

Službu telefonního hovoru s textovým záznamem je možné využít i prostřednictvím mobilní aplikace eScribeDroid dostupné na Google play. Aplikace je pro osobní účely zdarma a umožňuje s podporou přepisu zavolat na jakékoliv telefonní číslo v České republice.

S touto významnou inovací v komunikaci osob se sluchovým postižením přichází sociální podnik Transkript, a to u příležitosti Mezinárodního dne sluchu. Ten připadá každoročně na 3. března a koná se pod záštitou Mezinárodní zdravotní organizace. Letos se tento den slaví po patnácté a jeho ústředním tématem je Péče o sluch pro každého.

V posledním roce je nejvyužívanější službou infolinky telefonování s textovým záznamem řeči. Telefonní hovor s textovým záznamem zpřístupňuje informační linka pomocí online přepisu, kdy je řeč volaného přepisována a zobrazována online na webové stránce organizace. Tuto službu využívají zejména nedoslýchaví, ohluchlí, senioři s poruchami sluchu nebo cizinci, kterým přepsaná řeč telefonické komunikace značně usnadňuje porozumění, a to vše v reálném čase a doslovně. Tímto mohou vést přirozený hovor obdobně jako slyšící lidé a neunikne jim žádná důležitá informace.

Využívání této služby vzrostlo o více jak 500 % v porovnání s předchozími lety, a to především v souvislosti se současnou krizí spojenou s onemocněním covid-19. Možnost telefonování s online přepisem probíhajícího hovoru je proto pro sluchově postižené občany vítaným pomocníkem. Mohou tímto způsobem získat potřebné informace například o činnosti úřadu, jeho aktuálním provozu pro vyřízení nejnutnějších záležitostí.