Jako živý! Milionový kůň pomáhá budoucím veterinářům

8. 2. 2018 Autor: Dan Lechmann

Studenti hradecké střední veterinární školy mohou nově své znalosti procvičovat na výukovém modelu koně, který škola pořídila s přispěním Královéhradeckého kraje. Model koně v životní velikosti umožní například trénink vyšetření vnitřních orgánů či odběru krve. Škola novou učební pomůcku poprvé představila během dne otevřených dveří, na který zavítala i náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

Jako živý! Milionový kůň pomáhá budoucím veterinářům

Je nesmírně důležité, aby žáci již během studia přišli do kontaktu s praktickým nácvikem dovedností, které po nich bude jednou požadovat zaměstnavatel, nebo je uplatní dále na vysoké škole. Jsem proto ráda, že Královéhradecký kraj mohl přispět na pořízení tohoto modelu. Věřím, že ‚milionový kůň‘ pomůže hradecké veterinární škole zůstat stále o skok napřed,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast školství Martina Berdychová, přičemž narážela na přízvisko, které učební pomůcka získala kvůli své hodnotě.

Jako živý! Milionový kůň pomáhá budoucím veterinářům

Jako živý! Milionový kůň pomáhá budoucím veterinářům

Náměstkyně hejtmana pro oblast školství Martina Berdychová nadšeně přihlížela názorné ukázce studentů hradecké veterinární školy.

Ručně vyrobený model stál celkem jeden milion korun. Vyrobila ho firma z kanadského Calgary. Škola na jeho pořízení získala dotaci ministerstva zemědělství. Přispěl i Královéhradecký kraj, který celou částku rovněž předfinancoval.

Cvičný model umožňuje nácvik vyšetření vnitřních orgánů a například i odběru krve. V rámci projektu na modernizaci učebních pomůcek hradecká veterinární škola pořídila i model psa, na kterém žáci trénují resuscitaci, měření pulsu aodběr krve.

Jako živý! Milionový kůň pomáhá budoucím veterinářům

Jako živý! Milionový kůň pomáhá budoucím veterinářům

Střední odborná škola veterinární v Hradci Králové vyučuje čtyřletý maturitní obor Veterinární technik, který studenty připravuje na zaměstnání ve veterinárním lékařství, živočišné výrobě či například v chovatelství. 70 % jejích absolventů se navíc každý rok úspěšně hlásí na veterinární vysoké školy do Brna či Prahy.

Kromě tradičních předmětů jako je biologie, chemie, matematika či fyzika si studenti během studia projdou i odbornými praxemi. Jednou z nich je dokonce i výroba sýrů ve školní sýrárně či masná výroba. Více informací o škole naleznete na webových stránkách www.sosvet.cz.

Jako živý! Milionový kůň pomáhá budoucím veterinářům

Jako živý! Milionový kůň pomáhá budoucím veterinářům

Jako živý! Milionový kůň pomáhá budoucím veterinářům