Hejtman Červíček: Pověřené školy se starají o děti rodičů krizových profesí

29. 3. 2021 Autor: Martina Svatoňová

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček ve spolupráci s obcemi v regionu pověřil 42 škol a školských zařízení v kraji, které budou pečovat o děti rodičů zařazených do složek IZS a dalších krizových profesí, které stanovila vláda České republiky na základě vyhlášení nového nouzového stavu. Péče bude zajištěna pro děti ve věku od 2 do 10 let. Z rozhodnutí vlády jsou pro prezenční vzdělávání školy uzavřeny, výuka nadále probíhá distanční formou. V provozu nebudou ani mateřské školy.

„Musím poděkovat a velice zdůraznit, že si nesmírně vážím práce všech zaměstnanců ve školách, které jsem po dohodě s vedením měst pověřil proto, aby se postarali o děti rodičů těch profesí, které nutně potřebujeme ke zvládnutí pandemie. Jejich nepřítomnost na pracovišti by při už tak maximálně zatíženému personálu v nemocnicích, sociálních zařízení, ve složkách integrovaného záchranného systému i v dalších krizových profesí vážně ohrozila chod tolik potřebný ke zvládnutí pandemie,“ říká hejtman Martin Červíček, který přivítal změnu věkového složení dětí, a to již od dvou do deseti let.

Pověřené školy zpravidla fungují převážně v době, kterou si zaměstnavatelé domluví na základě požadavků dotčených zaměstnavatelů a po dohodě rodičů s vedením školy. Ve všech určených zařízení mají děti zajištěno stravování zdarma. Maximální počet ve skupinkách je třicet dětí ve věku od dvou do deseti let. Pověřená zařízení podle svých možností pomáhají školákům zajistit i distanční výuku.

Požadavky na péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra ČR, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.

(dále jen „dotčení zaměstnavatelé“), a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení, předávají dotčení zaměstnavatelé souhrnně za všechny výše uvedené zaměstnance ve vyplněné tabulce viz soubor ke stažení. 

Zaměstnavatelé ze správního obvodu ORP Hradec Králové předávají požadavky: Mgr. Martin Struna, mstruna@kr-kralovehradecky.cz telefon: 607 094 574 

Zaměstnavatelé ze správních obvodů ostatních ORP v Královéhradeckém kraji předávají požadavky: Mgr. Svatava Odlová, sodlova@kr-kralovehradecky.cz telefon: 736 521 855

Seznam pověřených škol v Královéhradeckém kraji:

1. Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Hradec Králové

2. Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Hradec Králové

3. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Hradec Králové

4. Mateřská škola Kamarád, Hradec Králové, Veverkova 1495
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Hradec Králové

5. Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Náchod

6. Základní škola, Náchod, Komenského 425
bude zajišťovat stravování dětí umístěných ve Středisku volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 na základě tohoto určení a zaměstnanců o ně pečujících

7. Mateřská škola, Náchod, Březinova 669
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Náchod

8. Mateřská škola, Červený Kostelec, Náchodská 270, okres Náchod
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Náchod

9. Mateřská škola Broumov
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Broumov

10. Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Broumov

11. Mateřská škola Klíček, Rychnov nad Kněžnou, Na Drahách 129
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Rychnov nad Kněžnou

12. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Rychnov nad Kněžnou

13. Školní jídelna RK
bude zajišťovat stravování dětí umístěných v Základní škole Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 na základě tohoto určení a zaměstnanců o ně pečujících

14. Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Jičín

15. Základní škola, Jičín, Železnická 460
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Jičín

16. K-klub-středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Jičín

17. Mateřská škola, Vrchlabí, Letná 1249
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Vrchlabí

18. Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Vrchlabí

19. Mateřská škola Hostinné
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Vrchlabí

20. Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola
bude zajišťovat stravování dětí umístěných v Mateřské škole Hostinné na základě tohoto určení a zaměstnanců o ně pečujících

21. Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Dvůr Králové nad Labem

22. Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Dvůr Králové nad Labem

23. Mateřská škola, Trutnov
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Trutnov

24. Základní škola, Trutnov, Komenského 399
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Trutnov

25. Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Trutnov

26. Základní škola, Nový Bydžov, Karla IV. 209, okres Hradec Králové
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Nový Bydžov

27. Mateřská škola Sluníčko, Nový Bydžov, U Plovárny 1380
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Nový Bydžov

28. Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Hořice

29. Mateřská škola Na Habru, Hořice
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Hořice

30. Školní jídelna, Hořice, Přemyslova 401
bude zajišťovat stravování dětí umístěných v Základní škole Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín na základě tohoto určení a zaměstnanců o ně pečujících

31. Mateřská škola J. A. Komenského, Dobruška, Komenského 577
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Dobruška

32. Základní škola, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Dobruška

33. Gymnázium, Dobruška, Pulická 779
bude zajišťovat stravování dětí umístěných v Základní škole, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou na základě tohoto určení a zaměstnanců o ně pečujících

34. Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Jaroměř

35. Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Jaroměř

36. Zařízení školního stravování Jaroměř
bude zajišťovat stravování dětí umístěných v Základní škole Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod na základě tohoto určení a zaměstnanců o ně pečujících

37. 2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Nová Paka

38. Základní škola Nová Paka, Komenského 555
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Nová Paka

39. Školní jídelna, Nová Paka, Komenského 555
bude zajišťovat stravování dětí umístěných v Základní škole Nová Paka, Komenského 555 na základě tohoto určení a zaměstnanců o ně pečujících

40. Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město nad Metují

41. Základní škola a Mateřská škola Krčín
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město nad Metují

42. Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Kostelec nad Orlicí

43. Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí
pro děti zaměstnanců dotčených zaměstnavatelů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Kostelec nad Orlicí

Časový rozsah péče o děti v jednotlivých výše uvedených školách a školských zařízeních bude stanoven individuálně na základě požadavků dotčených zaměstnavatelů.

Soubory ke stažení