Nové soudní rozhodnutí k problematice lázeňských a rekreačních poplatků

6. 1. 2010 Autor: Petr Adámek

Nejvyšší správní soud dne 25.11.2009 vydal rozhodnutí sp. zn 2 Afs 51/2009, kterým zamítl kasační stížnost Krajského úřadu Královéhradeckého kraje proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové. Dané rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se týká problematiky lázeňských a rekreačních poplatků a jejich vybírání a je zajímavé zejména z hlediska svého odůvodnění, ve kterém Nejvyšší správní soud odpovídá na některé doposud sporné aplikační problémy. Dané rozhodnutí je v plném znění k dispozici na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu www.nssoud.cz  - v sekci Rozhodovací činnost, Rozhodnutí a stanoviska.