Dotace v sociální oblasti 2011. Avízo vratky popř. potvrzení dočerpání dotace.

9. 1. 2012 Autor: Ivan Guman

V souladu se smlouvou o poskytnutí dotace Vás žádáme o vyplnění tabulky - avíza o vyčerpání dotace poskytnuté dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Jedná se v podstatě o avízo případné vratky, popřípadě informaci, že dotace byla vaší organizací vyčerpána v celé výši.

Vyplněnou tabulku zašlete pouze v elektronické podobě na email ijarosova@kr-kralovehradecky.cz  nejpozději do 16. ledna 2012 – prosíme o dodržení termínu.

Termín pro vyúčtování dotace v písemné podobě je do 15. února 2012 (v tento den musí být vyúčtování předáno na podatelně KÚ KHK). Dovolujeme si vás upozornit, že v případě nedodržení termínu pro podání vyúčtování v písemné podobě, budeme nuceni toto předat k projednání v orgánech kraje. Podklady k vyúčtování budou zveřejněny rovněž na webu kraje.

Soubory ke stažení