OP ESPON 2013

27. 11. 2008 Autor: Roman Klíma

Výzkum v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje bude nadále podporován v rámci nadnárodního programu ESPON 2013 (Monitorovací síť pro evropské územní plánování).


Geografické pokrytí

• Všechny členské státy EU

• Partnerské státy (Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island) EU


Řídící struktury programu

Řídícím a Certifikačním orgánem je i v programovém období 2007-2013 Ministerstvo vnitra a územního rozvoje v Lucembursku. Koordinační jednotka programu má své sídlo také v Lucembursku.


Zaměření výzkumného programu

Vzhledem k tomu, že jedním z cílů obsažených v Evropské ústavě je územní soudržnost, která vyžaduje další znalosti založené na výzkumu a konkrétní formulace pro její uskutečňování, je program ESPON 2013 zaměřen na průběžné získávání a aktualizování informací o územním rozvoji tak, aby mohla být formulována doporučení založená na znalostech a vztahující se k rozhodnutím, jež jsou přijímána na politické úrovni. Program ESPON bude mít v budoucnu více strategický charakter. Konkrétní vymezení priorit je definováno v Operačním programu.


Odkazy na další informace

Aktuální výzvy, akce a další informace naleznete na webové adrese www.strukturalni-fondy.cz, dále také na webové adrese www.espon.eu (anglicky).

Soubory ke stažení