Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službyPříspěvky, dávky, pomoc v nouzi

Příspěvky, dávky, pomoc v nouzi

8.12.2017

Státní sociální podpora

Odkaz na stránky MSPV. V Článku najdete (aktualizováno):

  1. Dávky státní sociální podpory
  2. Podávání žádostí o dávky
  3. Nárok na dávky

8.12.2017

Dávky v hmotné nouzi

Napomáhají řešení některých nárazových životních situací. Jsou moderní formou pomoci osobám snedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby kaktivní snaze zajistit si prostředky kuspokojení životních potřeb.

8.12.2017

Dávky pro zdravotně postižené

Zdravotně postiženým se poskytují dávky příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku a průkazy TP, ZTP nebo ZTP/P.

8.12.2017

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona o sociálních službách, která je určena na úhradu za potřebnou pomoc poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních služeb nebo osobami blízkými či jinými.