Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službySlužby pro duševně nemocné

Služby pro duševně nemocné

15. 6. 2018

V Královéhradeckém kraji se buduje síť služeb pro lidi s duševním onemocněním. Specifikem služeb pro duševně nemocné je fakt, že se velmi prolínají se službami zdravotnickými a plná funkčnost systému péče o duševně nemocné je možná pouze v přímé spolupráci sociálních služeb s ambulantními psychiatry a lékařskými psychiatrickými zařízeními a dále v koordinaci služeb v rámci sítě dalších poskytovatelů sociálních služeb, ve spolupráci s rodinou a přirozeným prostředí komunity, kde duševně nemocný bydlí, žije a pracuje.

Sociální služby pro duševně nemocné zahrnují terénní a ambulantní služby a  pobytová zařízení. Terénní formou v domácnostech uživatelů jsou poskytovány služby sociální rehabilitace zajišťuje v okresech Jičín, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové o.s. Péče o duševní zdraví, v okrese Trutnov pak Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. Sociální rehabilitace pomáhá duševně nemocným lidem rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s okolím, aby mohli žít spokojeně a samostatně ve svém prostředí, s minimální nezbytnou mírou odborné pomoci.

Služby jsou určeny především pro lidi, kteří se léčí pro vážné a dlouhodobé duševní onemocnění, jako jsou schizofrenie, deprese či maniodepresivita. Ostatní psychiatrické diagnózy však nejsou předem vyloučeny. Služby jsou poskytovány bezplatně. Rozhodující je dobrovolnost vstupu do služby, garantován je individuální přístup, práce v přirozeném prostředí (možnost scházet se v bydlišti uživatele), partnerství a respekt. Nejčastěji řešenými oblastmi pomoci je pomoc při hledání práce, správě a nakládání s financemi, bydlení, trávení volného času, zvládání příznaků nemoci a krizových situacích. V rámci sociální rehabilitace jsou také poskytovány služby, které pomáhají duševně nemocným s aktivním trávením volného času. Organizují společenská setkání v klubech, pořádají rekondiční pobyty, organizují zájmové kroužky.

Ambulantním zařízením pro duševně nemocné je Centrum péče o duševní zdraví v Hradci Králové. Cílovou skupinou tohoto zařízení jsou osoby s psychotickým onemocněním, které jsou starší 18-ti let, mají trvalé bydliště v Královéhradeckém kraji a v důsledku svého onemocnění se ocitly v nepříznivé sociální situaci, příp. jsou ohroženy sociálním vyloučením. Služba napomáhá sociálnímu začleňování osob s psychickým onemocněním a snaží se o předcházení jejich sociálního vyloučení. Je určeno všem psychicky nemocným, kteří chtějí aktivně využít volný čas, rozvíjet své schopnosti a dovednosti a zároveň hledají přátelství a porozumění. V rámci svého programu nabízí celou řadu aktivit (sport, arteterapie , práce na počítači, angličtina ,vycházky a výlety, návštěvy kulturních a společenských akcí)

Pobytovým zařízením pro Královehradecký kraj je Domov na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách. Cílovou skupinou toho zařízení jsou lidé s chronickým duševním onemocněním starší 18 let s diagnózou schizofrenie či chronická psychóza, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují péči v rezidentním sociálním zařízení, kteří nejsou schopni řešit svoji situaci za pomoci terénních a ambulantních služeb a vyžadují pravidelnou a systematickou pomoc druhé osoby nebo ti kteří mají trvalou poruchu jednání a vnímání reality a díky tomu nejsou schopni samostatného způsobu života. Posláním Domova je podpora při zajištění základních životních potřeb, při péči o vlastní osobu a při dodržování doporučení lékařů. Zároveň je kladen důraz na to, aby klienti rozvíjeli svoje schopnosti a dovednosti tak, aby zůstali v co největší míře soběstační.

Vyhledávání služeb pro osoby s duševním onemocněním