Covidové zpravodajství

24.3.2020

Péče o děti i pro zaměstnance sociálních služeb

Vláda ČR schválila usnesením č. 276, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě I usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 219, se nově vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb. Bližší podrobnosti ohledně nahlašování požadavků na péči o děti včetně seznamu určených škol naleznete zde: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/reditelum-skol-a-skolskych-zarizeni-317563/

24.3.2020

Informace a rady pro neslyšící k epidemii COVID-19

Centrum pro dětský sluch Tamtam spolu s psychology z Ministerstva vnitra ČR a Policejního prezídia ČR připravil sérii videospotů na aktuální témata k epidemii nemoci COVID-19. Spoty jsou tlumočené do českého znakového jazyka.

23.3.2020

Posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu.

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, v příloze naleznete Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu.

18.3.2020

Královéhradecký kraj nařídil zakrývání dýchacích cest na veřejnosti

Z důvodu prevence před šířením koronaviru Královéhradecký kraj od středy 18. 3. 2020 od 12:00 vydal pro celé území kraje nařízení o zakrývání dýchacích cest osob na veřejnosti. Lidé tak musí mít při pohybu na veřejných prostranstvích zakrytá ústa rouškami, šátky či respirátory.

12.3.2020

Co dělat v karanténě?

Byla vám nařízena domácí karanténa a váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice. Je důležité dodržovat následující pokyny:

12.3.2020

Vláda ČR vyhlásila nouzový stav

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.