Informace pro vlastníky

14.7.2008

Dotační tituly Ministerstva kultury ČR pro památkovou péči aplikovatelné pro území Královéhradeckého kraje

Havarijní program; Program záchrany architektonického dědictví; Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny; Program restaurování movitých kulturních památek; Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón; Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností