Evropská unie, EHP, granty a dotace - aktuální informace

6.2.2019

Poslední výzva nadnárodního programu Interreg Danube byla vyhlášena

První kolo v pořadí 3. výzvy nadnárodního programu Interreg Danube, již poslední, bylo spuštěno v pondělí 28. ledna 2019, návrhy projektů je možné předkládat do 8. března 2019 do 14:00 hodin. Bližší informace naleznete na webovém portálu dotaceEU zde nebo přímo na oficiálních stránkách programu zde.

24.1.2019

Školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, prioritní osa 3 - Vzdělávání a kvalifikace

Dne 22. února 2019 se v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové uskuteční školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Školení bude zaměřeno na prioritní osu 3 - Vzdělávání a kvalifikace. Pro tuto prioritní osu byla vyhlášena již poslední výzva. Podrobnější informace naleznete na krajské stránce k programu zde - sekce "INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pro období 2014-2020)" - Aktuality.

17.1.2019

Poslední výzva nadnárodního programu Interreg Central Europe bude brzy vyhlášena

V pořadí 4. výzva (kapitalizační) nadnárodního programu Interreg Central Europe, již poslední, bude vyhlášena 4. března 2019, potrvá do 5. července 2019. Cílem této kapitalizační výzvy je vývoj a prohloubení výsledků dříve schválených projektů. Bližší informace o programu naleznete na webovém portálu dotaceEU zde (sekce Novinky) nebo přímo na oficiálních stránkách programu zde.

16.11.2018

Veletrh dotačních příležitostí

Dne 6. prosince 2018 se v sále č. 906 (Albrechta z Valdštejna) uskuteční od 9 do 15 hodin Veletrh dotačních příležitostí. Podrobné informace naleznete zde.

8.8.2018

Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Opolským vojvodstvím a Společným sekretariátem programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, si dovoluje pozvat všechny zájemce o česko-polskou spolupráci na Výroční akci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, která se bude konat dne 20. září 2018 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Součástí Výroční akce je i Polsko-český běh přátelství, který se bude konat dne 15. září 2018 v polském městě Głuchołazy.

Pozvánku na Výroční akci, odkaz na registrační formulář a další informace naleznete na webové adrese Výroční akce programu, 20.-21.9.2018, Hradec Králové


28.5.2018

Školení pro příjemce v programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (prioritní osa 2)

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod), pořádá dne 12. června 2018 od 10:00 do 13:30 hodin v sále Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Školení je primárně určeno pro příjemce dotace z Královéhradeckého a Pardubického kraje u projektů v prioritní ose 2, podpořených na zasedání Monitorovacího výboru programu dne 15. března 2018 (tj. pro doposud neproškolené příjemce), mohou se ho ale zúčastnit i další zájemci.

5.3.2018

Školení pro příjemce v programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (prioritní osy 3 a 4)

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod), pořádá dne 16. března 2018 od 10:00 do 13:30 hodin v sále Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Školení je primárně určeno pro příjemce dotace z Královéhradeckého kraje (případně z Pardubického kraje) u projektů v prioritních osách 3 a 4, podpořených na zasedání Monitorovacího výboru programu dne 23. listopadu 2017 v Hradci Králové (tj. pro doposud neproškolené příjemce), mohou se ho ale zúčastnit i další zájemci.

5.3.2018

Školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (prioritní osa 2)

Dne 22. března 2018 se v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové uskuteční školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Školení bude zaměřeno na prioritní osu 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (de facto cestovní ruch). Představena bude jak otevřená výzva, tak i výzva pro organizace destinačního managementu.