Přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí je prováděno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Ve snaze lépe se orientovat v problematice přezkoumání hospodaření jsme pro Vás připravili metodickou pomůcku rozdělenou do několika oblastí. Jde o přehled nejzákladnějších informací, povinností a dokumentů, týkající se přezkoumání hospodaření, který je průběžně doplňován a aktualizován. Nejedná se však o kompletní výčet všeh povinností, zákonů, vyhlášek a jiných dokumentů, které jsou s přezkoumáním hospodaření spojeny.

Dále se zde snážíme zveřejňovat informace, se kterými se při přezkoumání hospodaření setkáváme, a jejichž zveřejnění by mohlo některým z vás pomoci při předcházení případných problémů.

Součástí metodické pomůcky jsou také vzory některých dokumentů, které nejsou závazné, ale jsou zde uvedeny jako jedna z možných variant.


- Základní informace
- Kontakty, termíny kontrol
- Legislativa
- Formuláře ke stažení


Náměty na případné doplnění zasílejte na email: rpavlicek@kr-kralovehradecky.cz
(Ing. Roman Pavlíček tel.: 736 521 916).

Nejnovější vložené materiály:
(poslední aktualizace k 30. 5. 2023)

 • Zabezpečení přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za rok 2023 - Návratka - umístěno v sekci "Formuláře ke stažení"
   
 • Nařízení vlády č. 415/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
   
 • Metodický pokyn CHJ č. 15 - Správa majetku v souladu s principy 3E - umístěna v sekci "Legislativa - Metodická doporučení"
   
 • Metodický pokyn CHJ č. 17 - Audit vnitřního kontrolního systému v orgánech veřejné správy - umístěna v sekci "Legislativa - Metodická doporučení"
   
 • Metodický pokyn CHJ č. 19 - Praktická příručka pro řídící kontrolu - umístěna v sekci "Legislativa - Metodická doporučení"
   
 • Metodický pokyn CHJ č. 23 - Metodická příručka: Povinnost aplikace principů 3E při hospodaření územních samosprávných celků - umístěna v sekci "Legislativa - Metodická doporučení"
 • Přehled nejčastějších pochybení zjištěných při přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za rok 2021 - umístěn v sekci "Základní informace - Přehled nejčastějších pochybení"
   
 • Informace ÚOHS k uveřejňovací povinnosti - Uveřejňovat informace musí zadavatelé i u zakázek malého rozsahu
   
 • UPOZORNĚNÍ - Věnujte prosím zvýšenou pozornost změnám v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, od 1.1.2022. Změny se týkají mimo jiné zveřejňování dokumentů a přestupků. Znění nové právní úpravy § 22a Přestupky je umístěno v sekci "Základní informace - Přestupky" 
    
 • Nová stanoviska MF ČR - vše umístěno v sekci "Legislativa - Stanoviska"
  • Stanovisko CHJ č. 6 k problematice účtování o návratné finanční výpomoci
  • Stanovisko CHJ č. 5 k problematice srovnání rozpočtu se skutečností
  • Stanovisko CHJ č. 4 k problematice zveřejňování informace o poskytnutí návratné finanční výpomoci
    
 • Nová metodická doporučení a vzorové směrnice MF ČR - vše umístěno v sekci "Legislativa - Metodická doporučení"
  • Metodický pokyn CHJ č. 12 - Vzorová směrnice o finanční kontrole pro příspěvkové organizace
  • Metodický pokyn CHJ č. 11 - Vzorová směrnice o řízení rizik ve veřejné správě
  • Metodický pokyn CHJ č. 10 - Vzorová směrnice o finanční kontrole pro obce
  • Metodická příručka pro zadavatele - Zpracování smluvní dokumentace pro úklidové služby
  • Metodická příručka pro zadavatele - Zpracování smluvní dokumentace pro nákup kancelářských potřeb
    
 • Metodický pokyn CHJ č. 7 MF ČR - Řízení rizik spojených s hospodařením obce - umístěno v sekci "Legislativa - Metodická doporučení"