Územní plánování

Další odkazy

14.11.2012

Metodické sdělení orgánům územního plánování

Metodické sdělení týkající se postupu ÚÚP jako příslušných orgánů územního plánování pořizujících ÚPD ve svém správním obvodu při vyhodnocení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí.

27.6.2012

Seminář pro pracovníky ÚÚP v KHK

Dne 26.6.2012 se na KÚ KHK konal seminář určený pracovníkům měst a obcí KHK vykonávajích agendu na úseku územního plánování.