Lidová kultura

22.5.2020

Ocenění Nositel tradice lidových řemesel putuje do Královéhradeckého kraje

Ministr kultury České republiky uděluje od roku 2001 ocenění Nositel tradice lidových řemesel vybraným lidovým tvůrcům, kteří se výrazně podílejí na výrobě předmětů tradičními technologickými postupy. Česká republika tímto oceněním navázala na projekt UNESCO „Žijící lidské poklady“, jehož cílem je zachovat tradiční řemesla pro budoucí generaci.

30.1.2020

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje   Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje   Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje je zřízen za účelem ochrany, zachování, identifikace, rozvoje a podpory nemateriálního kulturního dědictví na území Královéhradeckého kraje. Byl zřízen v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 11 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice (bod 4.2.5.) a je veden v souladu s Metodickým pokynem pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje.

24.8.2018

Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje

Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje

Cena je udělována Radou Královéhradeckého kraje za významný přínos v oblasti tradiční lidové kultury. Cena je udělována tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel a těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj. Smyslem je nejen ocenit dovednosti výrobců, ale také je podpořit a tím přispět k zachování tradičních technologií. Ocenění je obdobou titulu Nositel tradice lidových řemesel, který uděluje Ministerstvo kultury ČR.

1.6.2018

Pod Zvičinou se návštěvníci naučí tance z různých koutů světa

Mezinárodní folklorní festival Pod Zvičinou se odehraje ve dnech 13. až 17. června. Do Lázní Bělohrad zamíří domácí i zahraniční folklorní soubory například z Lotyšska, Ghany nebo Alžíru. Během festivalu bude nově oceněn i Mistr tradiční rukodělné výroby.

5.12.2017

Metodický pokyn pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje je zřízen v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015 (bod 4.2.5.). Jeho hlavním účelem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Královéhradeckého kraje.

4.12.2017

Řezbář králických betlémů a figurek z Hradce Králové oceněn titulem Nositel tradice lidových řemesel

Ministr kultury České republiky uděluje od roku 2001 ocenění Nositel tradice lidových řemesel vybraným lidovým tvůrcům, kteří se výrazně podílejí na výrobě předmětů tradičními technologickými postupy. Titul se uděluje u příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví, které pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.