Odměny pro oceněné vesnice roku v Královéhradeckém kraji

26. 7. 2006 Autor: Petr Vinklář

Dnes Rada Královéhradeckého kraje schválila finanční odměny pro úspěšné obce, které byly oceněny v krajském kole soutěže Vesnice roku 2006. Vítěze regionálního kola, obec Podbřezí na Rychnovsku, kraj odmění částkou 100 tis. korun.

V rámci ceny hejtmana kraj rozdělí dalších 100 tis. pro obce, které byly vyhodnoceny v různých kategoriích:
Batňovice (TU) - za úctu k venkovským tradicím (30 000,- Kč)
Havlovice (TU) - za rozvoj zázemí pro činnost spolků (30 000,- Kč)
Bílý Újezd (RK) - za rozvoj obce (30 000,- Kč)
Záměl (RK) - za vzorné vedení obecní knihovny (5 000,- Kč)
Studnice (NA) - za vzorné vedení obecní kroniky (5 000,- Kč)

Do celostátního kola postupuje jako reprezentant Královéhradeckého kraje vítězná obec Podbřezí. Soutěž Vesnice roku 2006 v Programu obnovy venkova vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj. Soutěže se mohou účastnit všechny obce vesnického charakteru, které nemají statut města a které mají zpracován vlastní Program obnovy vesnice.

 

Umístění obcí v krajském kole soutěže Vesnice roku 2006:

vítězná obec s oceněním Zlaté stuhy - Podbřezí (RK)
Modrá stuha za společenský život - Nový Hrádek (NA)
Bílá stuha za činnost mládeže - Česká Čermná (NA)
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí - Obědovice (HK)

Cena hejtmana Královéhradeckého kraje:
za úctu k venkovským tradicím - Batňovice (TU)
za rozvoj zázemí pro činnost spolků - Havlovice (TU)
za rozvoj obce - Bílý Újezd (RK)
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny - Záměl (RK)
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky - Studnice (NA)
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) - Záměl (RK)

Diplomy komise:
Obec Vlkov (HK) za zapojení občanů do projektu „Vlkovská náves“.
Olešnice v O.h. (RK) za činnost Sboru dobrovolných hasičů v obci.
Suchý Důl (NA) za přeshraniční spolupráci.
Holovousy (JC) za koncepční rozvoj obce.

Cena Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje u příležitosti 15 let výročí založení Programu obnovy venkova
Obec Vrbice (JC) za soudržnost obce.