Kulturní akce s trvalou záštitou Rady KHK 2022–2025