Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje   Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje   Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje je zřízen za účelem ochrany, zachování, identifikace, rozvoje a podpory nemateriálního kulturního dědictví na území Královéhradeckého kraje. Byl zřízen v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 11 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice (bod 4.2.5.) a je veden v souladu s Metodickým pokynem pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje.

Na krajském seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury jsou zapsány čtyři nemateriální statky, a to Východočeské loutkářství (zapsáno 2012), dále Tradice generačního předávání krajkářství na Vamberecku (zapsáno 2017), Betlemářství (zapsáno 2019) a České vodáctví (zapsáno 2021).

Nemateriální statky zapsané na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje mohou být dále navrženy k jejich zapsání na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Východočeské loutkářství bylo na státní seznam zapsáno v roce 2012, v roce 2019 schválil ministr kultury Lubomír Zaorálek zápis tradice vambereckého krajkářství. V současnosti o zápis také usiluje České vodáctví.

 

Metodický pokyn pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje je zřízen v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015 (bod 4.2.5.). Jeho hlavním účelem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Královéhradeckého kraje.

Cílem tohoto pokynu je stanovit proces navrhování a zapisování nemateriálních statků tradiční lidové kultury do seznamu, provádění periodické kontrolní dokumentace a způsob označování do seznamu zapsaných nemateriálních statků za ohrožené nebo zaniklé.

Soubory ke stažení