Grantové schéma pro integraci obtížně zaměstnatelných skupin obyvatel na území Královéhradeckého kraje

3. 11. 2004 Autor: Roman Klíma

Předmětem tohoto kola výzvy je předložení návrhů akcí, jejichž předkladateli budou obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané kraji , nestátní neziskové organizace. Podpora v rámci grantového schématu bude poskytována na realizaci různých neinvestičně zaměřených programů, kurzů, na poradenství a na služby občanům, včetně poskytování rehabilitačních pomůcek, učebních pomůcek, studijních materiálů, pořádání sociálně zaměřených akcí, na informační a propagační činnost apod.

Název:Grantové schéma pro integraci obtížně zaměstnatelných skupin obyvatel na území Královéhradeckého kraje
Program: SROP
Priorita programu: 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření priority: 3.2. - Podpora sociální integrace v regionech (dále jen "3.2.")

Soubory ke stažení