Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje

15. 6. 2004 Autor: Ing. Luboš Pechánek

(Schváleno usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 26. 2. 2004 usnesením číslo 26/819/2004)

Zemědělství jako celek prošlo v České republice od počátku 90. let minulého století výraznými změnami, ne jinak tomu bylo i v Královéhradeckém kraji (dále též KHK). Stále však existuje řada jevů, které musí být transformovány tak, aby naše zemědělství dosáhlo úrovně a podmínek členských států Evropské unie.

 

Soubory ke stažení