Komu je brožura určena?

Tato brožura si klade za cíl stát se praktickým rádcem v obtížné životní situaci Vám - osobám pečujícím o dítě s postižením. Zdravotní postižení dítěte může vzniknout již v prenatálním vývoji, během porodu či v pozdějším věku dítěte, např. i úrazem. Může se jednat o postižení fyzické či mentální, nebo metabolickou poruchu. Děti s postižením mají svá specifika, jinak vyjadřují pocity, jinak komunikují. Pro Vás rodiče, jakožto osoby zodpovědné za další vývoj zdravotně postiženého dítěte, je v první řadě obtížné vůbec přijmout a vyrovnat se s nastalou životní situací. Pro Vás je důležité, abyste věděli o postižení svého dítěte co nejvíce. Jedině tak mu můžete lépe rozumět a pomáhat. Důležité je navázat kontakt s rodiči v obdobné situaci, hovořit s nimi, naplánovat společný výlet, sdílet prožitky, vzájemně se povzbuzovat a duševně posilovat, získávat zkušenosti a předávat vlastní poznatky. V této nesnadné životní situaci je potřeba dostat včas informace, rady a také  pomoc kompetentních osob. Spektrum a potřeba informací se však mění v závislosti na věku dítěte a na stupni a druhu jeho postižení. Tato brožura poskytuje jednak praktické informace o možnostech sociální podpory a služeb, ambulantní celodenní péče, ale také o specifikách vzdělávacího procesu dětí s postižením v předškolním a školním věku.

Při poskytování péče svému dítěti však nezapomínejte na sebe samotné! Dbejte na udržení své tělesné a duševní kondice. Vyčerpaní a unavení rodiče nejsou ani dobrými společníky, natož vychovateli. Ve chvíli, kdy dítě potřebuje více pomoci, neváhejte rozložit péči mezi jednotlivé členy rodiny. O dítě by se měli starat všichni schopní členové rodiny. Zvýšené zatížení pracovními a výchovnými nároky, které péče o dítě s postižením přináší, může rodinu více spojovat, ale také rozdělovat. Snažte se proto ze všech sil si manželství a rodinu chránit.