Rozhodli jste se stát pečující osobou o svého blízkého

Váš nejbližší (manžel/ka, partner/ka, přítel/kyně, dospělý/á syn/dcera, apod.) vážně onemocněl, utrpěl závažný úraz. Ve Vašem společném životě nastala jiná životní a sociální situace dlouhodobého charakteru, kterou musíte společně řešit. Nechcete dopustit, aby se důsledkem této změny narušily dosavadní partnerské a rodinné vazby, toužíte mít svého blízkého stále u sebe a Váš blízký chce žít s Vámi, ve svém domácím prostředí. Přehodnotili jste žebříček hodnot. Zcela přirozeně nebo po zralé úvaze jste se rozhodli stát pečující osobou.
Dovolujeme si Vám nabídnout jakýsi manuál, který Vám pomůže lépe zvládat situace, které by dříve či později mohly pro Vás představovat problém. Podotýkáme, že každý případ je specifický a je tedy nutno ho řešit individuálně.

Informační materiál vznikl v rámci individuálního projektu Královéhradeckého kraje s názvem Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II.

Informační materiál vznikl v rámci individuálního projektu Královéhradeckého kraje s názvem Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s státního rozpočtu ER.

Projekt realizuje Královéhradecký kraj, www.kr-kralovehradecky.cz, http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz, www.socialniprojekty.cz

Text brožury zpracovala: Mgr. Eva Holečková, Grafická úprava, sazba, DTP: Daniel Vrzal, Tisk: Tiskárna v Ráji s.r.o., Pardubice

V roce 2012 vydal Institut projektového řízení a.s.