Doma je doma
Informace pro seniory Královéhradeckého kraje

Doma je doma — rozcestník

Co dělat, když přestanu být soběstačný, ale chci zůstat doma?

Zajít nebo zavolat na nejbližší obecní úřad, kde poradí, koho požádat o pomoc, nebo se obrátit přímo na nejbližší sociální službu (více informací).

Na obecním úřadě s rozšířenou působností státní správy požádat o příspěvek na péči.

Domluvit si péči s rodinou nebo registrovanou sociální službou (více informací).

Co dělat, když mě propustí z nemocnice, potřebuji zdravotní ošetření, ale dostat se k lékaři je pro mě obtížné?

Domluvit se s lékařem na domácí zdravotní péči, která vám bude poskytnuta přímo ve vaší domácnosti (více informací).

Co dělat, aby se pro mě pohyb v domácnosti nestal obtížným, když chci zůstat doma?

Myslet včas na úpravy bytu a zařízení. Domluvit se na městském úřadě s rozšířenou působností státní správy na návštěvě sociálního pracovníka v domácnosti a informovat se o možnosti poskytnutí příspěvku na úpravu bytu, která by vedla k vašemu snadnějšímu pohybu (více informací).

Co dělat, když se dlouhodobě starám o starého člena rodiny a potřebuji si odpočinout?

Obrátit se na jakéhokoliv poskytovatele odlehčovací služby, který vašeho seniora přijme do péče na dobu, kdy budete odpočívat (více informací).

Je možné získat příspěvek na speciální pomůcku, která usnadní péči o starého člověka?

Je to možné, za splnění podmínek zákona. Bližší informace získáte u sociálních pracovníků na městském úřadě (více informací).