Doma je doma
Informace pro seniory Královéhradeckého kraje

Informace pro pečující osoby

Dlouhodobá péče o člena rodiny je velmi vysilující, náročná. V mnoha případech se o členy rodiny staráme v době, kdy už i nám síly ubývají a počet zdravotních problémů narůstá. Vždy se můžete pro pomoc či radu obrátit na nejbližšího poskytovatele sociálních služeb nebo na sociální pracovníky městských úřadů, kteří mají o sociálních službách přehled a pomohou vám naplánovat i kombinaci různých služeb tak, abyste si i vy odpočinuli, měli také svůj volný čas. Přitom ale bude o vašeho blízkého postaráno a on bude moci zůstávat s vámi doma.

Příspěvek na péči

V případě, že váš blízký je příjemcem příspěvku na péči, mějte na paměti povinnosti, které jako pečující osoba máte ze zákona o sociálních službách: povinnost písemně ohlásit příslušnému úřadu, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přijetí oprávněné osoby do nemocnice nebo odborného léčebného ústavu a propuštění z tohoto zařízení.

Kluby pro pečující

Královéhradecký kraj podporuje mimo jiné i aktivity pro osoby, které celodenně pečují o člena rodiny. Máte-li zájem, hledejte ve svém okolí organizaci, která pro vás zajistí vzdělávací i relaxační aktivity. Ve společnosti lidí, kteří také pečují o své blízké, si vyměníte zkušenosti, odpočinete si a naberete síly.

Občanské sdružení Podzámčí „Spolu to zvládneme“ – klub pro pečující nejen o seniory
Žíželická 92, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
telefon 604 240 344
e-mail Daniela.Luskova@seznam.cz
web www.podzamci.cz