Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro zájemce o služby

NEJISTÁ SEZÓNA V PSYCHIATRII

20. 6. 2012

Pardubice/ V médiích se více než obvykle píše o nemoci zvané schizofrenie. Bohužel, je to v souvislosti s trestnou činností. To nás, pracovníky ze sdružení Péče o duševní zdraví, kteří poskytují komunitní služby lidem trpících schizofrenií, netěší. Po dobu naší práce s nemocnými lidmi se nestalo, abychom řešili napadení naším klientem. Přisuzujeme to našemu přístupu k nemocnému a široké škále služeb, které nabízíme. Problém vidíme v systému péče o duševně nemocné a přístupu široké veřejnosti k tématu duševní nemoci.

Pardubice/ V médiích se více než obvykle píše o nemoci zvané schizofrenie. Bohužel, je to v souvislosti s trestnou činností. To nás, pracovníky ze sdružení Péče o duševní zdraví, kteří poskytují komunitní služby lidem trpících schizofrenií, netěší. Po dobu naší práce s nemocnými lidmi se nestalo, abychom řešili napadení naším klientem. Přisuzujeme to našemu přístupu k nemocnému a široké škále služeb, které nabízíme. Problém vidíme v systému péče o duševně nemocné a přístupu široké veřejnosti k tématu duševní nemoci.

Nikterak nechceme omlouvat činy, které se v posledních dnech staly. Způsobily hluboké lidské tragédie. Ale zároveň nechceme, aby společenský názor na lidi s duševním onemocněním byl pouze negativní a nadále se prohlubovaly předsudky, které ve společnosti panují. Paradoxně může jít o impuls ke změně. Ke změně českého systému péče o duševně nemocné, který kritizují zástupci OSN a požadují nápravu. Dle příslibu mluvčího Ministerstva zdravotnictví Vlastimila Sršně: „Psychiatrie je jednou z našich priorit pro nadcházející dotační období.“ (Týden.cz 10. 6. 2012), to vypadá nadějně. Jen si nejsme jistí, jestli jedno dotační období bude po tolika letech stačit. Asi se nikdy nepodaří zcela předejít, aby někdo vlivem duševní nemoci nespáchal trestný čin. Ale v současné době v naší zemi děláme málo proto, aby takových tragických situací nastávalo co nejméně.

Naše sdružení Péče o duševní zdraví působí ve východních Čechách a pomáháme lidem s duševním onemocněním více jak šestnáct let. Prostřednictvím služeb které nabízíme, učíme klienta žít v reálném světě se zapojením rodiny nemocného a dalších lidí z jeho okolí. To psychiatrické léčebny nenabízí. Ty se zaměřují na stabilizování zdravotního stavu. Po dobu hospitalizace je člověk diagnostikován, a zkouší se vhodné léky pro zmírnění nebo vymizení projevů nemoci. Léčba by ale měla jít ruku v ruce se službami komunitními, které usnadní nemocnému člověku přechod z ústavního prostředí domů a budou oporou při řešení každodenních starostí, jenž by zdravotní stav mohly zhoršovat.

Zároveň informovanost široké veřejnosti o problematice závažných duševních nemocí je opředena mnoha nepravdivými mýty a předsudky. To velice komplikuje život nemocných lidí. Ti se tak za svoje onemocnění stydí, odmítají si ho připustit a nechtějí, aby o něm jejich blízcí věděli. Což na nemocného vyvíjí velmi silný tlak. Když někdo onemocní jiným závažným onemocněním, jako například rakovinou, podělí se o své trápení s blízkým. Ti zcela přirozeně dávají nemocnému podporu a přejí mu brzkou výhru nad nemocí. Bohužel, takovou podporu lidi s duševním onemocněním od svých blízkých nedostávají. Důsledkem bývá vyhýbání se léčbě a prohlubování příznaků nemoci.

_____________________________________________________________________________________

Aktivity sdružení jsou součástí individuálních projektů na Sociální služby Pardubického kraje a Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji. Je financováno z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Péče o duševní zdraví je nezisková organizace s 16ti letou tradicí v pomoci lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám. Poskytuje sociální služby na Pardubicku, Královéhradecku, Chrudimsku, Jičínsku, Rychnovsku a Orlickoústecku. Organizuje akreditované vzdělávací kurzy nejen pro pracovníky v pomáhajících profesích. Pořádá osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí o životě lidí s duševním onemocněním.

kontakt:

Leona Hovorková

manažerka PR

o.s. Péče o duševní zdraví

Bělehradská 389

530 09 Pardubice

W: www.pdz.cz

E: leona.hovorkova@pdz.cz

T: 773 915 753

F: www.facebook.com/Pece.o.dusevni.zdravi

F: www.facebook.com/Tydny.pro.dusevni.zdravi