Prověření vybraných variant koridoru přeložky silnice II/327 Chlumec nad Cidlinou – Nový Bydžov

3. 9. 2014 Autor: oddělení územního plánování

Územní studie prověřující vybrané varianty vymezení koridoru pro přeložku silnice II/327 v úseku Chlumec nad Cidlinou – Nový Bydžov, a to zejména s ohledem na konkrétní územní podmínky a na územně plánovací dokumentace dotčených obcí, Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Generel silniční dopravy Královéhradeckého kraje.

Soubory ke stažení