Seznam oprávněných investorů -old

7. 3. 2023

Seznam oprávněných investorů ve smyslu ustanovení § 23a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. V seznamu uvedené subjekty, které jsou vlastníky, správci nebo provozovateli veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, mají ve smyslu výše uvedeného ustanovení postavení tzv. Oprávněného investora, který je oprávněn požadovat, aby byl jednotlivě vyrozuměn o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu.

seznam, včetně dotčeného správního územní, aktualizováno: 11.01.2023

 

Název Korespondenční adresa IČO ID datové schránky web důvod zařazení datum žádosti
České dráhy a.s. Generální ředitelství, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 70994226 e52cdsf www.cd.cz vlastník části dopravní a technické infrastruktury nacházející se na dráze 24. 11. 2017,doplnění: 28.2.2018
Dotčené území   

 

Název Korespondenční adresa IČO ID datové schránky web důvod zařazení datum žádosti
Čepro a.s. Čepro, a.s.
Dělnická 213/212
170 00 Praha 7 - Holešovice
60193531 hk3cdqj www.ceproas.cz vlastník a rovozovatel produktovodu, tzn. Veřejné technické infrastruktury dle ustanovení odst. 1, písm. k), bodu 2 stavebního 4. 1. 2018, úprava: 3.1.2023
Dotčené území   

 

NázevNázev Korespondenční adresaKorespondenční adresa IČOIČO ID datové schránkyID datové schránky webweb důvod zařazení důvod zařazení datum žádodatum žádosti
Povodí Labe, s.p Povodí Labe, s.p,
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové 60193531
70890005 dbyt8g2 www.pla.cz vlastník a provozovatel produktovodu, tzn. Veřejné technické infrastruktury dle ustanovení odst. 1, písm. k), bodu 2 stavebního zákonasprávce veřejné technické infrastruktury na základě § č. 4 oddst. 1 zákona č. 305/2000 Sb. o povodích (provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu) 4. 1. 2018, 9.1.2018; uprava žádosti (změna rozsahu území): 13.1.2020
Dotčené území   

 

Název Korespondenční adresa IČO ID datové schránky web důvod zařazení datum žádosti
GasNet, s.r.o Čepro, a.s.
Dělnická 213/212
170 00 Praha 7 - HolešovicePovodí Labe, s.p,
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec KrálovéGasNet, s.r.o. Klíšská 940/96 401 17 Ústí nad Labem
27295567 rdxzhzt www.gasnet.cz vlastník a provozovatel produktovodu, tzn. Veřejné technické infrastruktury dle ustanovení odst. 1, písm. k), bodu 2 stavebního zákonasprávce veřejné technické infrastruktury na základě § č. 4 oddst. 1 zákona č. 305/2000 Sb. o povodích (provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu)provozovatel, distribuční soustavy plynu dle zákona č. 458/2000Sb. 31.1.2018
Dotčené území   

Název Korespondenční adresa IČO ID datové schránky web důvod zařazení datum žádosti
NET4GAS, s.r.o. Čepro, a.s.
Dělnická 213/212
170 00 Praha 7 - HolešovicePovodí Labe, s.p,
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec KrálovéGasNet, s.r.o. Klíšská 940/96 401 17 Ústí nad LabemNE4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8
P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
27295567601935317089000527260364 rdxzhzthk3cdqjdbyt8g28ecyjt9 www.gasnet.czwww.ceproas.czwww.pla.czwww.net4gas.cz vlastník a provozovatel produktovodu, tzn. Veřejné technické infrastruktury dle ustanovení odst. 1, písm. k), bodu 2 stavebního zákonasprávce veřejné technické infrastruktury na základě § č. 4 oddst. 1 zákona č. 305/2000 Sb. o povodích (provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu)provozovatel, distribuční soustavy plynu dle zákona č. 458/2000provozovatel sití ve správě společnosti NET4GAS, s.r.o. 4. 1. 20189.1.201831.1.20183.4.2018
Dotčené území   

Název Korespondenční adresa IČO ID datové schránky web důvod zařazení datum žádosti
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689 415 50 Teplice 49099451 f7rf9ns www.scvk.cz provozovatel veřejné vodohospodářské infrastruktury 18.4.2018
Dotčené území   

Název Korespondenční adresa IČO ID datové schránky web důvod zařazení datum žádosti
ČEPS, a.s. ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
25702556 seccdqd www.ceps.cz vlastník a provozovatel přenosové soustavy ČR 7.6.2018, úprava: 16.10.2019
Dotčené území   

NázevNázevNázev Korespondenční adresa IČO ID datové schránky web důvod zařazení datum žádosti
TRIDENT EUROPE SE TRIDENT EUROPE SE Václavské nám. 802/56
110 00 Praha - Nové Město
24213926 psd9tpf www.tridenteurope.cz vlastník a správce veřejné vodohospodářské infrastruktury 14.5.2019
Dotčené území   

 

Název Korespondenční adresa IČO ID datové schránky web důvod zařazení datum žádosti
T-Mobile Czech Republic a.s. T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1 148 00 Praha 4 - Chodov 64949681 ygwch5i www.t-mobile.cz provozovatel veřejné technické infrastruktury 14.8.2019
Dotčené území   

 

Název Korespondenční adresa IČO ID datové schránky web důvod zařazení datum žádosti
ČEZ Distribuce, a.s. ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02, Děčín - Děčín IV - Podmokly 24729035 v95uqfy www.cezdistribuce.cz vlastník a provozovatel veřejné technické infrastruktury 20.01.2022
Dotčené území