Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje KHK – zpráva o uplatňování

26. 6. 2018

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 18. 6. 2018 usnesením č. ZK/14/1061/2018 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018).

Před předložením této zprávy ke schválení krajskému zastupitelstvu podle § 42 odst. 3 stavebního zákona byl návrh zprávy projednán dle požadavku § 42 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Schválená Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, jejíž plné znění je v příloze tohoto článku, obsahuje mimo jiné požadavky na aktualizaci Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. V průběhu roku 2018 bude proces pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pokračovat výběrem zpracovatele návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), a pravděpodobně v 1. polovině roku 2019 konáním společného jednání o návrhu této aktualizace.

Soubory ke stažení

  • Aktualizace č. 3 (pdf, 340 kB, 26.6.2018)

    Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje KHK v uplynulém období (říjen 2016 -leden 2018)