Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - návrh pro spol. jednání

19. 10. 2020 Autor: Pavla Hofmanová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) stavebního zákona, pořídil podle § 37 odst. 1 stavebního zákona na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 18. června 2018 schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018) návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro společné jednání a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Termín pro podání stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a připomínek sousedních krajů k návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a k Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na udržitelný rozvoj území podle § 37 odst. 2 a 5 stavebního zákona je do 15. července 2019.

Návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na udržitelný rozvoj území je doručován dle § 37 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Každý může uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky, a to v termínu do 15. července 2019.

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje se projednává a následně se bude vydávat pouze v měněných částech. Pouze k těmto měněným částem je pak možné uplatnit písemné připomínky.

Soubory ke stažení