Dodatek Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-2015

6. 12. 2010 Autor: Lucie Vomočilová

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje (SRK) je jedním z významných koncepčních dokumentů, určujících hlavní směry rozvoje na léta 2007-2015. Tvorba strategie vycházela z moderních obecně uznávaných a podporovaných metodik tvorby strategických plánů, založených na principech místní Agendy 21 a respektování zásad trvale udržitelného rozvoje. Tvorba strategie byl dlouhodobý, soustavný a otevřený proces, který byl založen na vzájemné provázanosti a vyváženosti ekonomického, sociálního a environmentálního vývoje.

Dodatek č. 1 – Změna struktury specifických cílů

Změna struktury specifických cílů upravuje dokument Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007 – 2015. Změna spočívá především v nové struktuře specifických cílů. Touto změnou však nedochází ke změně obsahu vlastní SRK, ale jedná se pouze o přeskupení a případné přesuny obsahu mezi jednotlivými specifickými cíli. Všechny změny a nové znění specifických cílů je projednáno a odsouhlaseno příslušnými odbory krajského úřadu. Změny žádným způsobem nezasahují do základních tezí a strategie SRK – nemají vliv na misi, vizi, globální a strategické cíle, prioritní osy rozvoje a prioritní oblasti a SWOT analýzu. Věcná náplň tohoto dokumentu zůstává zachována.

Soubory ke stažení

  • Dodatek č. 1 (pdf, 339 kB, 6.12.2010)

    Změna struktury specifických cílů