Návrh Ucelené politiky Královéhradeckého kraje o vodě

20. 8. 2019 Autor: Zdeněk Štorek

Návrh „Ucelené politiky Královéhradeckého kraje o vodě“ je materiálem vypracovaným pro potřeby rozhodovacích procesů Královéhradeckého kraje v otázkách týkajících se záležitostí vodního hospodářství na území Královéhradeckého kraje, a to v rámci jeho samostatné působnosti.

Jeho použití bude zejména při tvorbě Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, pořizování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, dotační politiky či procesu plánování v oblasti vod.

Jedná se svým způsobem o ojedinělý odborný matriál, který vychází z programového prohlášení Rady Královéhradeckého kraje z 27. 12. 2016. Jeho výjimečnost spočívá především v tom, že je prvním odborným materiálem svého druhu v České republice, zpracovaným na úrovni kraje.

V současné době je návrh Ucelené politiky Královéhradeckého kraje o vodě podrobován procesu vyhodnocení možných dopadů na životní prostředí dle platných ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení