Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014-2016

6. 1. 2015 Autor: Lucie Richtr

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 byla zpracována jako střednědobý dokument k podpoře efektivního využívání dotačních prostředků Královéhradeckého kraje. Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 vychází a je v souladu se Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 a s navazujícím Programem rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2016.

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 - 2016 se zaměřuje na tematické oblasti, které jsou podporovány Královéhradeckým krajem formou vyhlašovaných dotačních programů. Na Dotační strategii Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 navazují roční akční plány a Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 byla přijata na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/17/1081/2014 ze dne 3. 11. 2014.

Soubory ke stažení