Výsledky veřejné soutěže - Inovační vouchery 2011

22. 10. 2012 Autor: Daniel Všetečka

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje – Inovační vouchery 2011 – SKHK201200002

Seznam příjemců a navrhovaných částek dotace byl schválen usnesením Rady Královéhradeckého kraje RK/7/276/2012 a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/26/1881/2012.

Projekty jsou seřazeny sestupně dle obdržených bodů v hodnocení.

Žadatel Název projektu Poskytovatel znalostí Dotace (Kč)
1. Ella-CS, s.r.o. Porovnání působení krytého degradabilního a krytého nedegradabilního stentu v jícnu pokusných zvířat Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany 150 000
2. T-mapy spol. s r.o. Marketingová studie vývoje trendů v oblasti geografických informačních systémů Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 110 000
3. GMC Software technology s.r.o. Průzkum možností nasazení virtualizačních technologií Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 130 000
4. DERS s.r.o. Inovace metodik a nástrojů pro podporu manažerského rozhodování ve zdravotnictví Fakultní nemocnice Hradec Králové 110 000
Celkem 500 000

logo RIF