Registrace nových projektových záměrů do Akčního plánu ke krajské RIS3 strategii

27. 3. 2017 Autor: Pavel Šubrt

Zaregistrujte svůj projektový záměr do Akčního plánu krajské RIS3 strategii. Rozvíjejte výzkumné a inovační prostředí Královéhradeckého kraje i Vy!

Registrací projektového záměru do Akčního plánu získáte:

• konzultaci s odbornými poradci,

• posouzení souladu projektu s Regionální inovační strategií Královéhradeckého kraje (RIS3),

• případné zařazení projektu do Akčního plánu Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje (RIS3),

• pomoc s rozpracováním základních parametrů projektu do podoby projektového záměru a identifikací potenciálních strategických intervencí,

• v případě strategických intervencí veřejných subjektů, a při splnění podmínek dotačního programu „Asistenční vouchery“, možnost získat finanční podporu na přípravu projektových záměrů.

Pro registraci a více informací kontaktujte

Ing. Martina Hubáčka, tel: 725 841 367, email: hubacek@cirihk.cz

Ing. Veroniku Špačkovou, tel: 724 372 818, email: spackova@cirihk.cz.

„Strategická intervence je vymezena jako projekt, který prokazatelně a významnou měrou přispívá k dosažení strategického cíle RIS3 strategie Královéhradeckého kraje a současně posiluje spolupráci mezi subjekty inovačního prostředí v kraji nebo mimo kraj a současně má prokazatelné přínosy/dopady pro soukromý sektor v kraji nebo mimo kraj v ČR nebo slouží k posílení inteligentní specializace vybraných domén kraje.“

Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741

 

Logo EU, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj, inovace,  logo MŠMT