Konference "AGE MANAGEMENT - nezbytnost pro budoucnost"

10. 3. 2023 Autor: Klára Stannerová

Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje ve spolupráci se Svazem personalistů ČR připravuje zajímavou konferenci zaměřenou na znalost principů AGE MANAGEMENTU a jeho aplikaci v praxi. Konference se uskuteční 19.4.2023 od 9:00 - 13:30 hod. na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v sále Zastupitelstva.

Zaměstnavatelé se do budoucna neobejdou bez zevrubných znalostí principů a aplikace AGE MANAGEMENTU. Je třeba být připraven na dobu, která již klepe na dveře, a kterou nedokážeme změnit. Proto s partnery intenzivně pracujeme na přípravě osvětové konference k tématu principů AGE MANAGEMENTu a jeho praktické aplikaci.

Partneři konference: 

 • Královéhradecký kraj
 • Centrum investic, rozvoje a inovací
 • Svaz personalistů České republiky zastoupený Petrem Otáhalem
 • spolek Age management zastoupený Ilonou Štorovou
 • společnost TREXIMA, spol. s r.o. zastoupená Hanou Kohoutovou a Pavlem Puffem
 • Sodexo zastoupené Terezou Knířovou a Liborem Vrankou

Témata konference: 
 • Jaké jsou principy Age managementu a proč je dobré je aplikovat  
 • Co na to říkají analytická data - jaký demografický vývoj můžeme v následujících letech v našem regionu a v celé ČR očekávat.
 • Praktické příklady aplikace principů Age managementu
 • Může být age managment benefitem pro zaměstnance?
 • Druhý ročník Ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+ v Královéhradeckém kraji  
 • Na konferenci se můžete přihlásit již nyní prostřednictvím REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE.
Program:
9:00 - 9:15               Úvodní slovo
                                 Adam Valenta, radní Královehradeckého kraje  
                                 Petr Otáhal, prezident Svazu personalistů ČR
9:15 - 9:35               Age managment v praxi
9:35 - 9:50               Demografie v Královéhradeckém kraji
                                 Zita Kučerová, Centrum investic rozvoje a inovací 
9:50 - 10:05             Age management – hlavní principy
                                 Ilona Štorová, Age Management z. s.
10:05 - 10:35           PŘESTÁVKA
10:35 - 10:55           Odměňování
                                 Jan Chovanec, TREXIMA, spol. s r.o.
10:55 - 11:15           Příklady dobré praxe v oblasti Age Managementu
                                 Ilona Štorová, Age Management z. s.
11:15 - 11:30           Příklad dobré praxe u velkého zaměstnavatele
                                 Naďa Boušková, DFK Group
11:30 - 12:00           PŘESTÁVKA
12:00 - 12:15           Benefity pro zaměstnance
                                 Libor Vranka, Sodexo
12:15 - 12:30           Ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání 55+
                                 Jana Hanušová, Centrum investic rozvoje a inovací 
12:30 - 12:45           Příklad dobré praxe v zaměstnávání osob 55+
                                 Jan Kozák, SpofaDental, a.s.
12:45 - 13:05           Posouzení úrovně pracovní schopnosti zaměstnanců 
                                 TREXIMA, spol. s r.o.
13:05 - 13:10           Tombola pro účastníky
13:10 - 13:30           Závěr konference

 

Kontaktní osoba:    Mgr. Jana Hanušová
E-mail:                    hanusova@cirihk.cz  

 

 

Soubory ke stažení