Nový dotační program pro Etickou výchovu ve školách

28. 5. 2014 Autor: Ondřej Knotek

Královéhradecký kraj pro podporu etického vzdělávání na školách vyhlašuje lhůtu pro podávání žádostí.

Královéhradecký kraj navazuje na již dříve realizované projekty a v roce 2014 vyhlašuje dotační program v oblasti prevence rizikového chování s názvem 14SMP03 – Etická výchova ve školách. Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 26. 5. 2014 do 10. 7. 2014. V této době všichni žadatelé mají zpřístupněný formulář pro podání žádosti na Krajském dotačním portále DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx) .

Více v podmínkách dotačního programu, které jsou přílohou, nebo přímo na dotačním portále (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=3) .

Soubory ke stažení