Dotační programy Královéhradeckého kraje v roce 2016

5. 10. 2015 Autor: Ondřej Knotek

Přehled lhůt pro podávání žádostí a další informace v článku.

~~Královéhradecký kraj postupně ve svých orgánech schvaluje podmínky dotačních programů v jednotlivých dotačních oblastech a tím i lhůty pro podávání žádostí. Seznam dotačních oblastí se schválenou či s předpokládanou lhůtou pro podávání žádostí je níže v tabulce. Dále budou postupně k tomuto článku připojovány pozvánky na semináře pro žadatele, pokud se budou konat. Další informace či kontakty pro objednání na konzultace najdete na dotačním portálu Královéhradeckého kraje http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/

Kód Název dotační oblasti Lhůta pro podávání žádostí Poznámka
POV Program obnovy venkova Od 19. 10. 2015 do 11. 12. 2015
CRG Cestovní ruch Od 19. 10. 2015 do 11. 12. 2015 Program 16CRG01 – Úprava lyžařských běžeckých tras nebude v tomto termínu vyhlášen (předpoklad vyhlášení II. pololetí roku 2016)
KPG Kultura a památková péče Od 27. 10. 2015 do 21. 1. 2016
SMR Volnočasové aktivity Od 6. 11. 2015
do 7. 1. 2016
SPT Sport a tělovýchova Od 6. 11. 2015
do 7. 1. 2016
RRD Regionální rozvoj Od 4. 1. 2016
do 22. 2. 2016
SMV Vzdělávání Od 25. 1. 2016
do 31. 3. 2016
SMP Prevence rizikového chování Od 25. 1. 2016
do 31. 3. 2016
ZPD Životní prostředí a zemědělství Od 5. 2. 2016
do 24. 3. 2016


Soubory ke stažení