Dotační programy Královéhradeckého kraje v roce 2014

7. 4. 2014 Autor: Ondřej Knotek

Informace o vyhlášení příjemců dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2014

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 13. zasedání konaném dne 31. března 2014 schválilo rozdělení finančních prostředků v dotačních programech volnočasových aktivit, sportu a tělovýchovy, vrcholového a výkonnostního sportu a programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Seznamy podpořených příjemců jsou zveřejněny v dotačním portále Královéhradeckého kraje – DOTIS na adrese http://dotace.kr-kralovehradecky.cz . V jednotlivých dotačních oblastech najdete vždy konkrétní dotační program a seznam schválených příjemců.

Jednotliví příjemci pak mohou sledovat i stavy svého projektu – viz tabulka stavů v informacích z roku 2011 http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/granty-dotace/granty-dotace-2010/sledovani-stavu-zadosti-a-vyuctovani-projektu-42874/ .

Nově zavedeným stavem je informace – Dotace neposkytnuta. Tato informace slouží pro ukončení evidence žádostí, které získaly dost bodů v hodnocení, ale vzhledem k převisu požadavků jim nebyly přiděleny finanční prostředky. Pokud je stav Vaší žádosti Bodové hodnocení OK, pak to znamená, že Váš projekt je v pořádku, ale bohužel z důvodů vyčerpání finančních prostředků již nemohl být podpořen. Jeho podpora je možná z vrácených finančních prostředků v průběhu roku. V takovém případě Vás budeme kontaktovat.

Na začátku května 2014 budou zveřejněny seznamy příjemců pro další dotační oblasti vyjma oblasti životního prostředí a zemědělství a dotačního programu podpora hasičské techniky pro obce s JPO. Tyto dvě jmenované oblasti respektive programy budou zveřejněny po jednání zastupitelstva 23. června 2014.